"Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam

Phòng 180 - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an
Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam
Hướng tới kỷ niệm 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977)
 và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước(05/9/1962)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1.     - Thông qua cuộc thi để mỗi CBCS trong Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của "Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012" và sự kiện 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào; 
  2.     - Cùng với nhiều hoạt động khác trong "Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012"; việc phát động hưởng ứng cuộc thi trong CAND góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là thế hệ trẻ CAND về tình Hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và sự hợp tác phát triển giữa hai nước trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước hiện nay; 
  3.     - Vun đắp tình Hữu nghị thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, củng cố, tăng cường mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Công an Việt Nam với Công an Lào; Chủ động đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ tình đoàn kết Hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào của các thế lực thủ địch. 
II. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC THAM GIA CUỘC THI

    1. Hình thức thi trắc nghiệm hàng tuần

a. Cách thức thi: Truy cập vào địa chỉ sau đây để tham gia dự thi:


Trả lời câu hỏi thi

    Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 3 câu hỏi, với các phương án trả lời trắc nghiệm có sẵn, trong đó có 1 phương án đúng. Người dự thi vào các chuyên trang Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào- Việt Nam và thao tác như sau:

- Điền các thông tin cá nhân (Họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, điện thoại liên hệ hoặc E-mail...) theo yêu cầu và trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn một phương án đúng, sau đó điền vào ô "Dự đoán " số người trả lời đúng, nhập "mã xác thực" và bấm vào ô "Trả lời".

- Trong mỗi tuần thi, mỗi người có thể tham gia nhiều lần nhưng tối đa không quá 10 lần/tuần. Trong trường hợp có số người dự thi (từ 2 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian gửi trả lời câu hỏi để trao thưởng cho người gửi trả lời sớm nhất. Thời gian được tính từ khi bắt đầu kết thúc của cuộc thi tuần trước (thời gian tính đến giây, phút, giờ, ngày theo thời gian thi, hiển thị trên phần mềm thi trực tuyến).

    b. Thời gian bắt đầu thi và thời hạn thi trắc nghiệm tuần

    Thời gian bắt đầu thi trắc nghiệm được tiến hành ngay sau khi Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương họp báo, phát động Cuộc thi.

    Thời gian thi trắc nghiệm hằng tuần được tính từ 10h00 thứ ba hằng tuần và hạn kết thúc vào 9h30 thứ ba tuần kế tiếp.
 
    2. Hình thức thi viết: 

Quy định về bài dự thi:

    Bài dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách ... và phải chuyển tải được một trong các nội dưới đây:

+ Những nhân tố hình thành, quyết định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào- Việt Nam.

+ Tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào trong những năm tháng chiến tranh trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay.

+ Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay xỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphanuvông và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam.

+ Những thành tựu có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam.

+ Những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

+ Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắc của hai dân tộc Việt Nam - Lào dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước trong những năm qua.

+ Những kinh nghiệm quý báu về việc gìn giữ, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

+ Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam trong lịch sử của hai dân tộc và trên những chặng đường phát triển mới.

+ Những cảm nghĩ về nền văn hóa, về đất nước và con người Lào.

+ Cần làm gì để gìn giữ, phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

+ Tại sao hai dân tộc Việt Nam – Lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau.

    - Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Có thể viết tay hoặc đánh máy, dung lượng tối đa 4000 từ, khuyến khích đánh máy và in trên giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Không hạn chế việc sử dụng ảnh để minh họa thêm bài dự thi viết. 

    - Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại. 

    - Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.

III. TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHỤC VỤ CUỘC THI