Nơi sáp nhập trường THSP nay là Cao đẳng sư phạm Bạc Liêu (Ảnh A.U).

Sau khu vườn là trường THSP Minh Hải năm 1979 (Ảnh A.U).

Bên trong là khu trường, nơi chúng ta học năm 1979 (Ảnh A.U).

Ngã tư Vườn Nhãn (xã Hiệp Thành) hôm nay (Ảnh A.U).

Vườn nhãn Bạc Liêu, nơi chúng ta từng đi dưới ánh trăng (Ảnh A.U).

Trái ngọt đầu mùa (Ảnh A.U).

Trường Cao đẳng sư phạm Bạc Liêu hôm nay (Ảnh A.U).