หน้าหลัก

 
"...ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และห่วงรายได้

กันมากเข้ามากเข้าแล้ว จะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก 

ความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อยๆ บั่นทอน

ทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรดีเหลือไว้พอที่ตัวเองจะภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ 

ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพอีกต่อไป..."

พระบรมราโชวาท 21  ต.ค.2531
 

พิธีสวนสนามลูกเสือ เครือข่ายที่ี่ 1 คอนสาย กระเดียน แดง

 
 
:: กิจกรรมโรงเรียน                                                             

:: คอมพิวเตอร์ IT

 • กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มคอนสาย กระเดียน แดง
  วันที่ 7 -  9 กันยายน 2554  นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการที่โรงเรียนบ้านคอนสาย เพื่อคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายที่ 1 คอนสาย่ กระเดียน แดง เข้าแข่งขันระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
  Posted Sep 6, 2011, 8:28 PM by โรงเรียนบ้านเล้า โรงเรียนบ้านเล้า
 • นักเรียนที่มีอายุ 7 ปี บริบูรณ์ ให้ทำบัตรประชาชน
  พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ 2554 กำหนดให้บุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี - 70 ปีต้อง ทำบัตรประจำตัวประชาชน ต่อไปนี้นักเรียนทุกคนต้องไปทำบัตรประชาชนที่อำเภอ ท้องที่
  Posted Jul 3, 2011, 10:40 PM by โรงเรียนบ้านเล้า โรงเรียนบ้านเล้า
 • ร่วมพิธีเดินสวนสนามลูกเสือ ในวันสถาปนาลูกเสือไทย 100 ปี
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 คณะผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านเล้า ได้ร่วมพิธีเดินสวนสนาม กับคณะลูกเสือเครือข่ายที่1 คอนสาย กระเดียน แดง ณ โรงเรียนบ้านกระเดียน ด้วยความพร้อมเพียงกันทุกโรงเรียน
  Posted Jul 2, 2011, 4:49 AM by โรงเรียนบ้านเล้า โรงเรียนบ้านเล้า
 • กิจกรรมโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง
  กิจกรรมการสร้างแคร่ไม้ไผ่ เป็นการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ภายในโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และฝึกทักษะการทำงานของนักเรียนให้รู้จักคุณค่าและประโยชน์ของไม้ไผ่
  Posted Jun 28, 2011, 10:50 PM by โรงเรียนบ้านเล้า โรงเรียนบ้านเล้า
 • นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  วันที่ 23 มิถุนายน 2554 โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระดับเครือข่ายที่ 1 คอนสาย กระเดียน แดง
  Posted Jun 28, 2011, 8:40 PM by โรงเรียนบ้านเล้า โรงเรียนบ้านเล้า
Showing posts 1 - 5 of 28. View more »

 คำคมของขงเบ้ง


เกียรติยศย่อมเกิดจากการกระทำที่สุจริต

ไม้คดใช้ทำขอเหล็กงอใช้ทำเคียว แต่
คนคดเคี้ยวใช้ทำอะไรไม่ได้เลย

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ 

I no quite certainly that
I myself have no special talent; curiosity, obsession and dogged endurance, combined with self criticism, have brought me to my ideas.
ข้าพเจ้าไม่ได้มีพรสวรรค์พิเศษอะไร ข้าพเจ้าเพียงแต่มีความกระหายใคร่รู้อยู่เสมอ ทุ่มเทให้กับสิ่งที่อยากรู้ พากเพียรอย่างทรหด และสำรวจวิจารณ์ความรู้ของตัวเองเป็นประจำ ปัจจัยเหล่านี้คือที่มาของแนวคิดต่างๆ ของข้าพเจ้า

 

ประเมินโครงการรักการอ่า่นระดับเครือข่ายที่ 1

 

ปฏิทินโรงเรียนบ้านเล้า

 
Subpages (1): Bank of word P.6
Comments