ทำน้ำยาล้างจาน


กิจกรรมโครงงานการทำน้ำยาล้างจาน
นักเรียนและครูร่วมกันทำน้ำยาล้างจานเพื่อใช้ในครัวเรือน
โรงเรียนบ้านคลองกก  เครือข่ายสายธาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 
Comments