เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


การประเมินโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การอนุรักษ์ พืชพรรณ"ว่านเปราะหอม"เพื่อส่งเสริมการบูรณาการจัดการเรียน การสอนสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

โพสต์9 ก.พ. 2559 18:22โดยSamartland Trainarong

โดยนายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม.30
ดาวโหลดเอกสารได้ที่ข้างล่างครับ

1-3 of 3