หน้าแรกกิจกรรม บ.ว.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 63 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศล่าสุด

 • ประกวดราคาซื้อโครงการฯ หลอดไฟ LED จำนวน 1 งาน ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของการประกวด ราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 544,200.00 บาท   หลอดไฟ LED จำนวน 1 งาน  รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศข้างล่างเอกสาร1   เอกสาร2
  ส่ง 15 พ.ย. 2560 21:28 โดย Bkwshool Bankhwaowittayayon
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
  ส่ง 3 พ.ย. 2559 23:37 โดย นายสามารถ ไตรณรงค์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ล./๕๗-ก เอกสารแนบด้านล่าง
  ส่ง 25 ธ.ค. 2558 00:13 โดย Bkwshool Bankhwaowittayayon
 • ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุด ประกาศ ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุด ขอเชิญนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดดังนี้1. หนังสือเล่มเล็ก  3 คน หัวข้อ "อาเซียน"2. หนังสือวงกลม 2 คน หัวข้อ "พ่อของแผ่นดิน"3. สมุดเล่มเล็ก 1 คน หัวข้อ "นิทานหรรษา"4.วาดภาพ 1 คน หัวข้อ "ภูมิใจเมืองชัยภูมิ"* ดูตัวอย่างชิ้นงานได้ที่ห้องสมุด* ส่งผลงานภายในวันที่ 20 พ.ย. 585. ตอบปัญหาทั่วไป  17 พ.ย. 58  เวลา 12.00 น. ที่ห้องสมุด6. นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์  18 พ.ย. 58 เวลา 12.00 น. ที่ห ...
  ส่ง 8 พ.ย. 2558 18:06 โดย Bkwshool Bankhwaowittayayon
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
  ส่ง 26 ต.ค. 2558 06:59 โดย Bkwshool Bankhwaowittayayon
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Google+ Post


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

RSS Feed

RSS Feed

RSS Feed