การจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง   เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเหตุ : เนื่องจากระบบเก็บข้อมูลในเว็บไซต์นี้เต็มแล้ว  ไฟล์เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง จะเก็บไว้ในหมวดประกาศ (เมนูประกาศ -https://sites.google.com/site/bankhor2555/announced) ตั้งแต่บัดนนี้เป็นต้นไป  จึงขอให้ท่านติดตามได้ในเมนู "ประกาศ"  จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
6 ก.ย.58
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
  7 ส.ค. 2558 01:16 Surapoll Kaewta
ċ

ดู
  7 ส.ค. 2558 01:17 Surapoll Kaewta
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  35 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 พ.ค. 2558 20:31 อมร ละมูลมอญ
ċ

ดู
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านค้อ ได้ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการตามเทศบัญญัติงบประรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 จำนวน 3 โครงการ ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ (คลิกที่ มุมมอง"  12 มิ.ย. 2558 01:19 Surapoll Kaewta
ċ

ดู
  7 ส.ค. 2558 01:17 Surapoll Kaewta
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  57 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 ม.ค. 2558 23:26 Surapoll Kaewta
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  55 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 ม.ค. 2558 23:26 Surapoll Kaewta
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  92 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 เม.ย. 2558 20:02 อมร ละมูลมอญ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  51 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 พ.ค. 2558 00:38 nuchanad sompromma
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  557 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 พ.ค. 2558 00:40 nuchanad sompromma
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  774 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ม.ค. 2556 02:11 Surapoll Kaewta
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  414 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 25 ม.ค. 2556 02:10 Surapoll Kaewta
Comments