พบผู้บริหาร

หน่วยงานส่วนกลาง

การจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง   เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ĉ ประกาศผลการจัดประมูล.doc
ดู ดาวน์โหลด
  244 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 เม.ย. 2557 00:35 อมร ละมูลมอญ
ĉ ประกาศรายชื่อตลาดกลาง.doc
ดู ดาวน์โหลด
  57 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ส.ค. 2556 02:00 อมร ละมูลมอญ
ĉ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง.doc
ดู ดาวน์โหลด
  50 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 ก.พ. 2556 19:43 อมร ละมูลมอญ
ĉ ประกาศสอบราคาอาคาร.doc
ดู ดาวน์โหลด
  55 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 ม.ค. 2557 18:27 อมร ละมูลมอญ
ĉ ประกาศ e-auction.(แก้ไข).doc
ดู ดาวน์โหลด
  79 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 ก.พ. 2557 00:51 อมร ละมูลมอญ
ĉ ประกาศ e-auction.doc
ดู ดาวน์โหลด
  92 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.พ. 2557 18:28 อมร ละมูลมอญ
 สอบคัดเลือกเลื่อนระดับ
Ċ ประกาศคัดเลือกเลื่อน.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  774 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ม.ค. 2556 02:11 Surapoll Kaewta
Ċ ประกาศสอบคัดเลือกปฏิบัติเป็นบริหาร.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  414 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 25 ม.ค. 2556 02:10 Surapoll Kaewta
Comments