adopcjaPYTANIE: Jeśli ktoś nie ma dziecka czy może adoptować sierotę?


ODPOWIEDŹ: Jeśli pytający przez „adoptowanie sieroty” ma na myśli opiekę nad nią, zajmowanie się jej sprawami, wychowywanie jej, łożenie na nią i nadaje jej imię po jej biologicznym ojcu, wówczas jest to bardzo pożądany akt. Allah obiecuje wielką nagrodę dla tych, którzy tak czynią, Allah mówi (interpretacja znaczenia):

[Koran 4:36] {Czcijcie Allaha i nie dodawajcie mu współtowarzyszy! Okazujcie dobroć rodzicom i bliskim krewnym, i sierotom i biednym, sąsiadowi bliskiemu krewnemu i sąsiadowi, który jest wam obcy, i towarzyszowi będącemu u boku i podróżnemu (którego napotkacie) i temu, którym zawładnęły wasze prawice. Zaprawdę Allah nie kocha tych, którzy są zuchwali i pełni pychy.}

Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Ja i osoba, która opiekuje się sierotami i zaspokaja ich potrzeby, będzie w Raju jak to: położył palec wskazujący na środkowym. Pośród najlepszych i najwspanialszych domów muzułmanów będących blisko Allaha jest dom, w którym żyje sierota i jego lokatorzy są wobec niego uprzejmi oraz pełni szacunku.”

Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Najlepszym muzułmańskim domem jest ten dom, gdzie sierota żyje otoczona uprzejmością i szacunkiem. Najgorszym muzułmańskim domem jest ten dom, gdzie żyje sierota i jest źle traktowana.”

Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Najbardziej pożądanym dla Allaha domem jest ten, w którym żyje sierota i jest szanowana.”

Jeśli pytający przez „adoptowanie sierot” ma na myśli sytuację, w której adopcyjni rodzice będą uznawać dziecko za swoje własne (tj. z nich urodzone), wówczas jest to zakazane przez islam. Allah mówi (interpretacja znaczenia):

[Koran 33:4] {Allah nie uczynił dwóch serc we wnętrzu jednego człowieka. I on nie uczynił waszych żon, o których mówicie, że są jak plecy waszych matek, waszymi prawdziwymi matkami. I On nie uczynił waszych adoptowanych synów - waszymi prawdziwymi synami. To tylko powiedzenie waszych ust, Allah zaś mówi prawdę i On sprowadza na drogę. }

Allah ustanowił w tym wersecie, że adoptowane dziecko nie staje się dzieckiem tych, którzy je zaadoptowali i, że praktyka ta nie ma żadnych podstaw w szariacie.

W poniższym wersecie, Allah nakazuje muzułmanom, by nadawali adoptowanym dzieciom imiona po ich prawdziwych ( tj. biologicznych – przyp. tłum.) ojcach. Allah mówi (interpretacja znaczenia):

[Koran 33:5] {Nazywajcie ich (adoptowane dzieci) imieniem ich ojców, to będzie sprawiedliwsze u Allaha. A jeśli nie znacie ich ojców (ich imion, nazwisk) – to niech będą (adoptowane dzieci) waszymi braćmi w religii i waszymi podopiecznymi (małalikum). I nie macie grzechu, jeśli uczynicie coś przez pomyłkę, z wyjątkiem tego, co świadomie zamierzają wasze serca. Allah jest Przebaczający, Litościwy!}

A Allah wie najlepiej.

Centrum fatw pod nadzorem dr Abdullaha al-Faqih
Przekład: Alina Abu-Zaitoun


PYTANIE: Jeśli ktoś chce zaadoptować sierotę, czy osoby sprawujące nad nią opiekę mogą mu na to pozwolić?


ODPOWIEDŹ: Są dwa rodzaje adopcji dzieci: zabroniona i dozwolona. Zabroniona oznacza adoptowanie dziecka, polegające na uznaniu go za własne dziecko i poddaniu zasadom dotyczącym własnych dzieci. Taki rodzaj adopcji jest zabroniony. Allah zabronił takiej adopcji w Koranie:

{On nie czyni waszych dzieci adoptowanych- waszymi synami} [Koran 33:4]

Drugi rodzaj adopcji, który jest wręcz zalecany jest to okazywanie dobroci dziecku, zapewnienie mu odpowiedniego wychowania i edukacji religijnej, uczenie go tego co przyniesie mu korzyść na tym świecie i w życiu przyszłym. Osoba, której można powierzyć dziecko musi być godna zaufania, o dobrym charakterze. Powinna także mieszkać w tym samym kraju, aby zabranie dziecka do innego kraju (niemuzułmańskiego) nie wpłynęło na jego religię w przyszłości. Jeśli te warunki są spełnione, to można danej osobie powierzyć dziecko nie posiadające rodziców

szeich Muhammad ibn Ibrahiim
przekład: Asia Allam


PYTANIE: Mój mąż (muzułmanin) i ja (chrześcijanka) bardzo chcemy adoptować dziecko. Co islam mówi o adopcji?


ODPOWIEDŹ: (…) Adopcja w sensie zmiany czyjejś tożsamości dla zafałszowania pochodzenia jest w islamie zabroniona; jednak jednocześnie dozwolone jest muzułmanom adoptowanie dziecka w sensie wzięcia go pod swą opiekę, dostarczając mu zarówno fizycznej, jak i duchowej opieki. Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Najlepszym domem muzułmańskim jest ten, w którym dba się o sierotę”.

W odpowiedzi na pytanie dr Muzammil H.Siddiqi, były prezes Islamic Society of North America, stwierdza:

„Oby Allah was błogosławił i nagrodził was za wasze chęci pomocy tym, którzy jej potrzebują. W opiece nad sierotą jest wielkie błogosławieństwo i jest za nie nagroda. W Koranie wiernych ciągle namawia się, by opiekowali się sierotami. Zostało przekazane, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Ja i opiekun sieroty będziemy w Raju jak te dwa palce – i złączył on swe dwa palce” [al-Buchari].

W innym hadisie wspomniał on, że “kiedy ktoś ze współczucia kładzie swą dłoń na głowie sieroty, otrzyma błogosławieństwo Allaha za każdy włos tej sieroty” [Ahmad].

Dlatego bardzo polecam, byście troszczyli się o sieroty. Jeśli chodzi o adopcję, mogę powiedzieć, że zgodnie z szariatem nie jest dozwolone pozbawianie dziecka nazwiska ich biologicznych rodziców. Możecie zatrzymać dziecko, zapewnić mu dobry dom i dbać o nie, ale nie dawajcie mu swojego nazwiska. Allah mówi w Koranie:

{On (Allah) nie uczynił waszych dzieci adoptowanych waszymi synami. To tylko powiedzenie waszych ust, Bóg zaś mówi prawdę i On prowadzi prostą drogą. Nazywajcie ich imieniem ich ojców, to będzie sprawiedliwsze u Boga. A jeśli nie znacie ich ojców - to niech będą waszymi braćmi w religii i waszymi podopiecznymi. I nie będziecie mieli żadnego grzechu, jeśli uczynicie coś przez pomyłkę, ale będziecie mieli grzech za to, co świadomie zamierzą wasze serca. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!} [Koran 33:4-5]

W Ameryce ze względu na zwolnienie z podatków, ubezpieczenie zdrowotne, przyjęcie do szkoły itp. możecie musieć dać adoptowanemu dziecku swoje nazwisko. Takie nazwisko może zostać nadane pod warunkiem jasnego zrozumienia, że jesteście jedynie opiekunami. Osieroconym dzieciom powinno się powiedzieć jakie nazwiska nosili ich prawdziwi rodzice. We własnym domu wy i wasze dzieci powinniście być świadomi tego, że dzieci te nie są waszymi biologicznymi dziećmi, a wy nie jesteście ich biologicznymi rodzicami.

Stoi za tym powód, że gdy sieroty te dorastają, nie są mahram (osobami, z którymi nie można się pobrać) ani dla was, ani dla waszych małżonków, ani dla waszych własnych dzieci. Nie będą także dziedziczyć po was niczego, chyba że dacie im coś jako specjalny podarunek, jako postanowienie z własnej woli”.

A Allah wie lepiej.

przekład: Monika M.