usuwanie włosów z twarzy


PYTANIE: Wiem, że zarówno wyrywanie brwi, jak i włosów z twarzy jest haram, ale możemy usuwać włosy znad ust oraz pomiędzy brwiami (te łączące się nad nosem – przyp. tłum.) Jaka jest zasada odnośnie włosów pomiędzy linią włosów oraz brwi poniżej linii brwi?
ODPOWIEDŹ: Chwała Allahowi.
Po pierwsze: Jeśli chodzi o usuwanie włosów lub ich nie usuwanie, uczeni wyróżnili trzy kategorie:
  • włosy, które mamy obowiązek usuwać lub skracać. Znane jest to jako sunan al-fitra, i należy do tego usuwanie włosów łonowych, przycinanie wąsów oraz usuwanie włosów pod pachami. W tej kategorii znajduje się również golenie lub skracanie włosów na głowie podczas pielgrzymek hadżdż i umra. Dowodem na to jest hadis Aiszy (oby Allah był z niej zadowolony), która powiedziała: „Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: ‘Dziesięć (czynów) jest częścią fitra (naturalne wrodzone cechy/skłonności człowieka): przycinanie wąsów, pozostawianie rosnącej brody, używanie siłak (patyczka do czyszczenia zębów – przyp. tłum.), płukanie nosa wodą, obcinanie paznokci, mycie palców, usuwanie włosów pod pachami, golenie włosów łonowych i obmywanie się po korzystaniu z toalety.’ Zakarijja powiedział, że Musab powiedział: ‘I zapomniałem dziesiątego (czynu), ale to może być płukanie ust wodą.’” [Muslim, 261]
  • włosy, których usuwanie jest zakazane, w co wlicza się usuwanie brwi. Usuwanie brwi nosi nazwę al-namas. Jest również zakazane usuwanie włosów na brodzie. Dowodem na to jest hadis Abdullaha ibn Masud (oby Allah był z niego zadowolony), który powiedział: „Słyszałem Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) mówiącego: „Allah potępia kobiety, które robią tatuaże i te, którym są one robione, kobiety, które wyrywają brwi (al-namisa) i te, którym są one wyrywane (al-mutanammisa) i te, które wypełniają swoje zęby w celach upiększania, zmieniając stworzenie Allaha.” [al-Buchari, 5931; Muslim, 2125] I zostało przekazane, że Abdullah ibn Umar powiedział: „Słyszałem Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) mówiącego: „Odróżniaj się od muszrikun; pozwól rosnąć swojej brodzie i przycinaj wąsy. [al-Buchari, 5892; Muslim, 259] Al-Nałałi (oby Allah się nad nim zmiłował) powiedział: „Namisa to kobieta, która usuwa włosy ze swej twarzy, a mutanammisa to ta, która prosi, by to dla niej zrobiono. To jest czyn zabroniony (haram), chyba, że kobiecie rośnie broda i wąsy – w tym przypadku nie jest haram usuwanie ich, a raczej jest to zalecane (mustahabb) w naszej opinii. [Szarh al-Nałałi li Sahih Muslim, 14/106 ]
  • włosy, na temat których teksty (Koran i Sunna) milczą i nie mówią, czy usuwać je czy pozostawiać, tak jak włosy na nogach, rękach, policzkach czy na czole. Istnieją różnice opinii między uczonymi odnośnie tej kwestii. Niektórzy mówią, że nie jest dozwolone usuwanie ich, ponieważ jest to zmiana stworzenia Allaha, jak On rzekł, że powiedział szatan (interpretacja znaczenia): [Koran 4:119] { I sprowadzę ich z drogi, i wzbudzę w nich pragnienia, gdy rozkażę im - oni będą obcinali uszy bydłu, gdy rozkażę im - oni będą zmieniać stworzenie Boga!" A kto weźmie sobie szatana jako opiekuna,zamiast Boga, ten ponosi stratę oczywistą.…} Inni mówią, że jest to jedną z rzeczy, na której temat nic nie zostało powiedziane, a zatem jest dozwolona. Jest dozwolone usuwanie ich (włosów z nóg, rąk, policzków, czoła – przyp. tłum.), jak ich pozostawienie, ponieważ to co nie zostało wspomniane ani w Koranie, ani w Sunnie – jest dozwolone. Był to pogląd preferowany przez uczonych Stałego Komitetu i przez szeicha Ibn Usajmin [zob. Fataawa al-Mar’ah al-Muslimah, 3/879]
W Fatawa al-Lajna al-Daima zostało powiedziane:
- nie ma grzechu kobieta, która usuwa włosy znad górnej wargi, z ud, łydek i ramion. Nie jest to bowiem wyrywanie (tanammus), które jest zabronione. [Fataawa al-Lajna al-Daima, 5/194,195]
 
- Komitet został zapytany: Jakie są zasady islamu odnośnie wyrywania włosów pomiędzy brwiami (nad nosem – przyp. tłum.) Odpowiedziano Jest dozwolone wyrywanie ich, ponieważ nie stanowią części brwi. [Fatawa al-Lajnah al-Daima, 5/197)
Zapytano Stały Komitet: „Jakie zasady odnoszą się do kobiety usuwającej włosy z jej ciała?” Odpowiedziano: „Jest to dla niej dozwolone, poza usuwaniem brwi i włosów z głowy. Nie jest dozwolone, by usuwała włosy z głowy lub brwi poprzez golenie czy w jakikolwiek inny sposób.” [Fatawa al-Lajnah al-Daima, 5/194]
 
Musimy skomentować słowa pytającego: „że zarówno wyrywanie brwi, jak i z twarzy jest haram” – jeśli chodzi o wyrywanie brwi jest to haram i jest to ciężki grzech, ponieważ Prorok )pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) potępił tych, którzy to robią. Jednak jeśli chodzi o usuwanie włosów z twarzy, panuje między uczonymi różnica opinii czy jest to dozwolone czy zakazane, opierająca się na różnym rozumieniu słowa al-namas. Niektórzy uczeni powiedzieli, że al-namas oznacza usuwanie jakichkolwiek włosów z twarzy i nie ograniczyli tego do brwi. Inni byli zdania, że al-namas odnosi się do usuwania wyłącznie brwi. Był to pogląd preferowany przez Stały Komitet, jak wynika z fatw cytowanych powyżej. Zostało powiedziane w Fatwa al-Lajna al-Daima: „Al-namas oznacza wyrywanie brwi, co nie jest dozwolone, ponieważ Prorok )pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) potępił kobiety, które wyrywają brwi (al-namisa) i te, którym jest to robione (al-mutanammisa). [Fatwa al-Lajna al-Daima, 5/195] I Allah wie najlepiej.
 
przekład: Alina Abu-Zaitoun
Comments