dopuszczalne przyczyny rozwodu


PYTANIE: Kiedy dozwolony jest rozwód - talaq?
ODPOWIEDŹ: Talaq jest dozwolony kiedy zachodzi ku niemu potrzeba, i kiedy nie ma możliwości pojednania małżonków.

Ibn Baz; Fatawa at-Talaq; Pyt. 4, str. 14
 

PYTANIE: Jakie są powody, które uprawniają do uzyskania rozwodu?
ODPOWIEDŹ: Jest wiele powodów, dla których przeprowadzony może być rozwód. Należy do nich między innymi brak porozumienia, harmonii, dopasowania między mężem a żoną, w takim stopniu, że żadne nie odczuwa wobec drugiego miłości, lub jedno z nich nie odczuwa miłości względem drugiego; złe zachowanie kobiety, nieposłuszeństwo względem męża w tym co jej zaleca z rzeczy dobrych (zgodnych z islamem – przyp. tłum.); złe zachowanie męża, jego ucisk względem kobiety i niesprawiedliwe jej traktowanie; niewypełnienie praw należnych jednemu z małżonków – przez drugiego (żony przez męża, męża przez żonę); niewłaściwe (moralnie) postępowanie lub wyrządzenie krzywdy małżonkowi/małżonce, które pogarszają relacje między nimi i jedynym rozwiązaniem jest rozwód; na przykład – spożywanie alkoholu, palenie papierosów przez męża lub żonę; złe relacje między rodzicami obu małżonków, lub jednego z nich, brak dyplomacji we wzajemnych relacjach; brak dbałości kobiety o swój wygląd, czystość i właściwe odnoszenie się do męża zarówno za dnia jak i kiedy spotykają się w sypialni.

Ibn Baz
przekład Umm Sultan

Comments