hurysy i kobiety w Raju


PYTANIE: Jaki jest opis hurys (hur al-ain) w Koranie i Sunnie? A jakie przymioty i wygląd będzie miała bogobojna żona w Raju, jeśli Allah zechce by się tam dostała?

ODPOWIEDŹ: Wszelka chwała należy do Allaha.

Po pierwsze: wejście do Raju jest ostatecznym celem, którego powinny pragnąć wierzące kobiety i mężczyźni. Jeśli ktoś odchodzi z tego świata, zdobywszy zadowolenie Allaha, to może spodziewać się wszystkiego co dobre w życiu przyszłym. Kiedy wejdzie do Raju, otrzyma wszelkie przyjemności i rozkosze, jakich żadne oko nie widziało, żadne ucho nie słyszało i jakich żaden ludzki umysł nie jest w stanie sobie wyobrazić. Będzie miał wszystko czegokolwiek zechce i to w najpiękniejszej i najlepszej formie. Otrzyma wszystko o co poprosi i czego zechce. Nie będzie tam niczego co by go zasmuciło lub zakłóciło mu radość, ponieważ będzie pod opieką Najbardziej Litościwego, tak jak Allah mówi (interpretacja znaczenia):

[Koran 41:31-32] {Dla was będzie tam to, czego zapragną wasze dusze; i dla was będzie tam to, o co wy poprosicie jako gościnne przyjęcie od Przebaczającego, Litościwego.}

Jedną z najlepszych rzeczy, których ludzie pragną w Raju są - dla mężczyzn - kobiety Raju, czyli hurysy, a dla kobiet znajdzie się tam równoważna przyjemność. Przez swoją wielką mądrość Allah nie opisał tego, co kobiety otrzymają jako odpowiednik hurys dla mężczyzn, ze względu na ich skromność i wstydliwość. Jak Allah miał zachęcać kobiety by dążyły do Raju przez opisanie czegoś, o czym one same nie mówią i nie myślą ze względu na skromność i wstydliwość? Dlatego Allah po prostu wskazał na to w wersecie (interpretacja znaczenia)::

[Koran 41:31] {Dla was będzie tam to, czego zapragną wasze dusze; i dla was będzie tam to, o co wy poprosicie}

Opis hurys jest wspomniany w Koranie w wielu miejscach, takich jak:

1 - Allah mówi (interpretacja znaczenia):

[Koran 56:22-23] {Będą tam hurysy o wielkich oczach, podobne do perły ukrytej}

Al-Sadi powiedział: {Będą tam hurysy (hur al-ain) o wielkich oczach}, al-hałra to kobieta, której piękne i błyszczące oczy podkreślone są kohlem. Al-ain odnosi się do pięknych i wielkich oczu. Piękno oczu kobiety to jedna z największych oznak piękna. {Podobne do perły ukrytej} oznacza, że będą tak jak czyste, białe, lśniące perły, które są zakryte i chronione od ludzkich spojrzeń, wiatru i słońca. Ich kolor to jeden z najpiękniejszych kolorów i nie mają one żadnej skazy. Takie są hurysy; nie mają żadnej wady ani skazy, lecz są piękne na każdy możliwy sposób. Za każdym razem kiedy na nią (hurysę – przyp. .tłum.) spojrzysz, nie widzisz niczego, lecz tylko to, co raduje serce. [Tafsir al-Sadi, str.991]

2 - Allah mówi (interpretacja znaczenia):

[Koran 55:58] {Będą one jak rubin i koral}

Al-Tabari powiedział: Ibn Zajd powiedział odnośnie słów {Będą one jak rubin i koral}, że to tak, jakby były rubinami w swojej czystości i perłami w swojej białości. [Tafsir al-Tabari, 27/152]

3- Allah mówi opisując kobiety Raju (interpretacja znaczenia):

[Koran 56:35-37] {Zaprawdę, stworzyliśmy je w sposób doskonały i uczyniliśmy je dziewicami, kochającymi, jednakowego wieku}

Ibn Kasir powiedział: Odnośnie słowa {kochającymi (uruban)}, Said ibn Dżubajr powiedział cytując Ibn Abbasa, że oznacza ono: kochające swoich mężów. Przekazana od Ibn Abbasa, że al-urub to te, które kochają swoich mężów i ich mężowie kochają je. Odnośnie słów {jednakowego wieku (atraban)}, al-Dahhak powiedział, cytując za Ibn Abbasem, że oznacza to w tym samym wieku - trzydziestu trzech lat. Al-Saddi powiedział: {atraban} oznacza, że są jednakowego usposobienia i że nie odczuwaja urazy, ani nie zazdroszczą jedna drugiej. Al-Hafiz Ibn Hadżar powiedział: przekazano, że Mudżahid powiedział odnośnie wersetu {kochającymi, jednakowego wieku}, że to te które są drogie swoim mężom. [Fath al-Bari, 8/626]

4 - Allah mówi opisując je (interpretacja znaczenia):

[Koran 55:70] {W nich (Ogrodach- przyp.tłum.) będą dziewice dobre i piękne}

Ibn al-Qajjim powiedział: „Zostały one opisane jako jasne i piękne. Słowo {chajrat (jasne i piękne)} pochodzi od słowa chajjara, które odnosi się do kobiety, łączącej wszystkie dobre cechy – zarówno wyglądu zewnętrznego jak i charakteru, i której wygląd fizyczny i charakter są idealne. Mają również dobry stosunek do swoich mężów i jasne twarze. [Rałdat al-Muhibbin, str.243]

5 - Allah opisuje je jako czyste, mówiąc (interpretacja znaczenia):

[Koran 2:25] {...będą tam mieli małżonki czyste, będą tam przebywać na wieki}

Ibn al-Qajjim powiedział: „Allah opisuje je jako czyste: {będą tam mieli małżonki czyste} - czyste od okresu miesięcznego i wydalania i wszelkich odpychających cech, które mogą istnieć w kobietach z tego świata. Ich serca są czyste od zazdrości, złego zachowania wobec męża i podłości.” [Rałdat al- Muhibbin, str.243,244]

6 - Allah opisuje je jako nie spoglądające na nikogo poza swoimi mężami (interpretacja znaczenia):

[Koran 55:56] {będą tam dziewice o skromnym spojrzeniu, których nie dotknął przed nimi ani żaden człowiek, ani dżin.}
[Koran 55:72] {hurysy strzeżone w namiotach}

Ibn al-Qajjim powiedział: Allah opisuje je jako {strzeżone w namiotach}, tzn. nie pokazują się nikomu poza swoimi mężami. Są strzeżone dla swoich mężów, nie wychodzą z domów i nie pożądają nikogo poza swoimi mężami. I Allah opisuje je jako {Qasirat ut-Tarf (dziewice o skromnym spojrzeniu).} Spuszczają one swe spojrzenia i koncentrują swoją miłość tylko na swoich mężach; są z nich zadowolone i nie szukają nikogo więcej. [Rałdat al- Muhibbin, str.244]

To jest krótki przegląd tego, co zostało powiedziane o hurysach w Koranie. W Sunnie jest kilka opisów ich piękna i jasności, takich jak:

1 - Abu Hurajra przekazał, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Pierwsza grupa ludzi, która wejdzie do Raju będzie wyglądać jak księżyc w nocy podczas pełni, następna grupa będzie jak najjaśniejsza gwiazda na niebie. Ich serca będą jak jedno serce, nie będzie między nimi nienawiści i zazdrości. Każdy mężczyzna będzie miał dwie żony spośród hurys, których szpik kostny będzie widoczny przez ich kości i ciało.” [al-Buchari, 3014] Ibn Hadżar powiedział: „Zadziwiające piękno hurys jest takie, że ich szpik kostny będzie widzoczny spod ich ubrań, a mężczyzna będzie w stanie przejrzeć się w wątrobie hurysy - tak jak w lustrze, ze względu na przejrzystość i czystość koloru jej skóry.”

2 - Anas przekazał, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Gdyby kobieta spośród ludzi w Raju, spojrzała na ludzi na ziemi, oświetliłaby wszystko, co jest między nimi i wypełniłaby zapachem. Welon na jej głowie jest lepszy, niż ten świat i wszystko, co się w nim znajduje.” [al-Buchari, 2587]

Gdyby pokazała swoją twarz, oświetliłaby to, co pomiędzy niebem, a ziemią; tak piękne jest światło jej twarzy i zapach, który również wypełniłby przestrzeń między niebem, a ziemią. Natomiast welon, który nosi jest lepszy niż piękno tego świata i wszystkie przyjemności i uciechy oraz naturalne piękno, czy wystawne pałace i inne luksusy. Chwała ich Stworzycielowi, jakże wspaniały jest On i gratulacje dla tego, dla kogo jest ona (hurysa - przyp. tłum.) stworzona.

Po drugie: Sytuacja w jakiej będą wierzące kobiety w Raju będzie dużo lepsza niż sytuacja hurys; wierząca kobieta będzie miała wyższy status i będzie dużo piękniejsza. Kilka hadisów i przekazów zostało odnośnie tego zrelacjonowanych, jednak żaden z nich nie został potwierdzony jako mocny (sahih). Lecz jeśli bogobojna kobieta z tego świata wejdzie do Raju, będzie tak ze względu na jej dobre uczynki i jako uhonorowanie jej przez Allaha za jej religijność i bogobojność. Natomiast hurysa jest jedynie uciechą w Raju, została stworzona w Raju przez wzgląd na kogoś innego i jest nagrodą dla wierzących mężczyzn za ich dobre uczynki. Istnieje wielka różnica między tą, która wchodzi do Raju w nagrodę za swoje dobre czyny i tą, która została stworzona jedynie jako nagroda dla tego, kto czynił dobre rzeczy. Ta pierwsza jest królową i księżniczką, a ta druga, bez względu na swoje piękno, bez watpienia ma niższy status niż królowa i jest poddaną swego wierzącego pana dla którego Allah przeznaczył ją jako nagrodę.

Szeich Ibn Usajmin został zapytany: „Czy opis hurys pokrywa się z opisem kobiet z tego świata w Raju?” Odpowiedział: „Według mnie kobiety z tego świata będą lepsze niz hurysy, nawet w cechach wyglądu zewnętrznego i Allah wie najlepiej.” [Fatawa Nur ala al-Darb]

Prosimy Allaha, by dał nam to, co najlepsze z tego co przeznaczył dla swoich wierzących sług. I Allah wie najlepiej.

Przekład: Asia Allam

Comments