อาคารและสิ่งก่อสร้าง

 

 

อาคารสถานที่
สิ่งก่อสร้าง


ป้ายโรงเรียน

 

 ศาลาพักร้อนทรงไทย

 
  

 ประตูทางเข้าโรงเรียน

 ประตูทางออกโรงเรียน

 

 

 

เสาธง สูง 18 เมตร  ใช้ทำกิจกรรม หน้าเสาธง เช้า เย็น

 
 
 

 

 องค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ กราบไหว้บูชาทุกเช้าเย็น

 

อาคารอเนกประสงค์ แบบ  สปช. 205/26

 
 

อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  , 8 ห้องเรียน

 
 
 

 

 

 อาคารเรียนแบบ   ป.1 ซ , 10 ห้องเรียน

 

 

 โรงฝึกงานแบบองค์การบริหาร

 
 

 

 บ้านพักครู แบบ สปช. 301/26

 

 

 ห้องสมุดชั้นเดียว ทรงจั่ว มีมุขหน้า

 

อาคารแบบ  สปช  . 105/29 (ปรับปรุง)  4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง

 

 

 กระถางคบเพลิง

 

 

สนามบาสเกตบอล

 
 

 

 

 สนามวอลเล่ย์บอล

 
 

 

 สนามเซปัตตะกร้อ

 
 
 

 
 

สุขา ค.ส.ล.  ทรงเพลิง 

 
 

 

 

สุขา แบบ สปช.  601/26

 
 
 
 

 

 

 

Comments