เมนูหลัก

เว็บไซต์แนะนำ

เวลาขณะนี้และจำนวนผู้เข้าชม

1413 วันนับตั้งแต่
การเดินทาง

ภาคี 4 ฝ่าย


      โรงเรียนบ้านแกใหญ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต 1 ได้จัดประชุม "ภาคี 4 ฝ่าย"  ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี  อย่างมีคุณภาพ  ตามนโยบายของรัฐบาล  เพื่องบประมาณจะได้ถึงเด็กทุก ๆ คน...
 
 
 
 
 
Comments