ПЪТНА ПОМОЩ гр.Варна 24часа

                     Банджо

                                    гр.Варна  
                                              България          
                         
              
тел: +359/88/8600718         
                              
24часа
Транспорт на автомобили до 3,5т

   Подаване на стартов ток

  Смяна и баланс на гуми

   Аварийно отключване

Доставка или смяна на объркано гориво


Подстраници (1): Полезно
Comments