วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ

เศรษฐกิจพอเพียง

ไฟล์ด้านล่างเสีย ครูอัปขึ้นมาใหม่แล้ว  เป็นไฟล์เดิม ถ้านักเรียนดูในเวปไม่ได้ ให้โหลดไปดูในคอมได้

ċ
ทฤษฎีฝูงห่าน(เพื่อนร่วมทาง).mpg.flv
(9529k)
บรรเจิด หาญพุทธ,
8 ม.ค. 2556 07:17
ċ
ผักปลอดสารพิษ.flv
(3303k)
บรรเจิด หาญพุทธ,
8 ม.ค. 2556 07:18
č
เดินตามพ่อ ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่ (1).mp4
(10849k)
บรรเจิด หาญพุทธ,
3 มิ.ย. 2557 09:31
č
โครงการเด็กไทยดูดี-ผัก ผลไม้ (1).mp4
(0k)
บรรเจิด หาญพุทธ,
8 ม.ค. 2556 07:17
Comments