26 ก.พ.2559 เวลา 15.00 น. ร.ต.อ.สมพันธ์  สุภาโสตร์  รอง สวป.ฯ  พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจ จราจร งานอำนวยการ  อำนวยความสะดวกด้านการจราจรงาบุญเทศมหาชาติ ณ วัดจันทรา ต.บ้านหัน

                      
      
          


   24 ก.พ.2559 เวลา 15.00 น. พ.ต.ท.ถาวร โคตรชุม  สวญ.สภ.บ้านหัน นำข้าราชการตำรวจพัฒนาปรับปรุงภมิทัศน์ บริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการหลังใหม่

              
             
 

วันนี้ 26 ม.ค.59. เวลา09.00 น. พ.ต.ท.  ถาวร โคตรชุม สวญ.สภ.บ้านหัน ออกร่วมกิจกรรมตามโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ที่บ้านหนองโอง ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว  ได้บรรยายให้ความรู้ถึงพิษภัยยาเสพติด,อุบัติเหตุการจราจร ช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือ,การแจ้งข้อมูลข่าวสาร,การป้องกันอัคคีภัยให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ