ข่าวสารโรงเรียน

  • การประเมินทักษะการอ่านออก - เขียนได้ ระดับชั้น ป.1-ป.4
    ส่ง 2 มี.ค. 2560 00:53 โดย Banhuaytai _School
  • โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านห้วยใต้เราจะพยายามอัพเดทข่าวสารให้ติดตามกันนะครับ
    ส่ง 26 ก.พ. 2560 08:41 โดย วทัญญู เทพทองคํา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

  • 1.กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
    ส่ง 6 มี.ค. 2560 00:32 โดย Banhuaytai _School
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »