หน้าแรก

              โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์


    ขอเชิญทุกท่านร่วมเชียร์กีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 8
 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 26-28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา08.00น.
                            ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561  
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561
            กิจกรรม งานวันเด็ก ปี 2561
             
                  
          ผอ.ทำ MOU ร่วมกับคณะครูในโรงเรียน
             
  "กิจกรรม โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์"

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTubehttps://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/homehttp://182.93.168.170/amssplus403/index.phphttps://www.facebook.com/profile.php?id=100011683684948&fref=tshttp://bobec.bopp-obec.info/https://www.facebook.com/profile.php?id=100006777520669https://sites.google.com/site/informationeducationlumphu001/update-bexr-thorsaphth-khxng-rongreiyn-thi-nihttp://www.niets.or.th/th/
http://www.nb1.go.th/link/ifor_nb1/2017infor.html
http://182.93.168.171/pracharath/
http://kspnongbua1.circlecamp.com/index.php?page=home&language=th
http://www.obec.go.th/
http://smallschnb1.blogspot.com/
http://www.jpp.moi.go.th/detail.php?section=6&id=198
https://www.tepeonline.org/http://www.dlit.ac.th/
http://www.opdc.go.th/index.php

banhuaykhanon@gmail.com


หน้าเว็บย่อย (2): ตราโรงเรียน ตราโรงเรียน