หน้าแรก


บ้านหนองอีเลิง หมู่ 9 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
เว็บไซต์หมู่บ้าน : https://sites.google.com/site/banhnxngxileing/
คำขวัญประจำหมู่บ้าน หนองอีเลิงคือแหล่งน้ำ ห้วยน้ำคำเป็นสายหลัก ชุมชนอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพรียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำแบบเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์การพัฒนาหมู่บ้าน สุขภาพอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เป็นคนดีของสังคม พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ >mozilla firefox , google chrome, Internet explorer
เครดิต Google Site, Google Drive, YouTube

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป

ธันวาคม 2559
เดือนกันยายน 2559

ลิงค์ กิจกรรม ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

เดือนสิงหาคม 2559

ลิงค์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

เดือน กรกฎาคม 2559

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ข่าวเก่า 2558, ข่าวเก่า 2557, ข่าวเก่า 2556, ข่าวเก่า 2555
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน
ส่วนที่ 3 สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
ส่วนที่ 5 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ภาคผนวก
กลับหน้าหลัก
ประเพณี 
ลิงค์หน่วยงานราชการ 
ลิ้งสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนเทคโนโลยีภูมิสิทธิ์พาณิชยการช่างกล 
ลิ้งสถานพยาบาล จังหวัดขอนแก่น 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น(โรงพยาบาลแม่และเด็ก)/ 
โรงพยาบาลราชพฤกษ์/ 
โรงพยาบาลเวชประสิทธิ์/ โรงพยาบาลกรุงเทพ/  
ลิ้งเว็บทั่วไป 
เกษตรกร
ลิ้งค์ วีดีโอ
วิถีชุมชน
ทำนา/ 
เริ่มนับ 21 พ.ค. 2555