โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น ยินดีต้อนรับ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น ได้จัดกิจกรรมวันอำลาสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง