Layout Picture

(Alphabetically. Click image to enlarge)


Avro Easy Layout (from OmicronLab)


Bangla Unicode Layout (from Ekyshey)


Bijoy layout

Bornona Layout


Inscript Layout


Jatiyo (National layout)


Munir Layout


Probhat Layout


Rupali Layout


UniBijoy Layout


UniJoy Layout