แผนที่

BANGKOK TRANSLATION SERVICE LTD., PART

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกทรานสเลชั่น เซอร์วิส

ถนนเพลินจิต, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330

(ติดสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต)

โทร/Tel. 094-3988339

E-mail: bkk1999@gmail.com

เว็บไชต์ www.bangkoktranslation1999.com