หน้าแรก

Bangkok  nurssingtakecare

   เป็นศูนย์รับจัดส่งพนักงาน
ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลคนชรา แม่บ้่าน
ครบวงจรอย่างมืออาชีพ

ติดต่อโทร. 092-4020095


  ซึ่งพนักงานของเรา
ได้ผ่านฝึกอบรมวิชาชีพบริบาล
จากโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ และมีประสบการณ์ 
ทำงานจริงอย่างน้อย 3-5 ปีทุกคน วันนี้เรายินดีและเต็มใจ
เป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้รับใช้และให้บริการแก่ทุกท่านด้วยความเต็ม ใจ 
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการของเรา 

โทร. 092-4020095 คุณโจ้