ประกวดวาดภาพระบายสี

โพสต์9 ก.ค. 2554 23:29โดยเจษฎา ศิริพงษ์
ประกวดวาดภาพระบายสีPDFพิมพ์อีเมล
เขียนโดย PR.นนท์ 2   
วันพฤหัสบดีที่ 07 กรกฏาคม 2011 เวลา 16:06
ด้วยบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาต้นไม้" เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ นำเสนอมุมมองผ่านทางภาพวาดระบายสี และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของนักเรียน
แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2554 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2790 8107 ดาวน์โหลดโครงการฯ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ได้ที่ http://sportact.go.th
Comments