ประวัติรอยพระพุทธบาทจำลอง

 
 

ประวัติรอยพระพุทธบาทจำลอง

            รอยพระพุทธบาทจำลองนั้น หลวงพ่อพระครูนิเทศธัมวินัย ก่อนที่ท่านมาเยี่ยมบ้านท่านต้องคิดหาสิ่งที่จะมาฝากหลวงปู่ เพื่อจะเป็นอนุสรณ์เสมอ ไม่ว่าจะที่ใด ท่านต้องพยายามจัดหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มาจนได้เมื่อท่านมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ท่านได้ชักชวนญาติโยมชาวอำเภอภาชีนำรอยพระพุทธบาทจำลองมาถวายไว้วัดราศีไสล ก่อนอื่นที่ท่านจะนำมานั้น คือท่านเห็นวัดทางจังหวัดอยุทธยานั้น เขามีกันเกือบทุกวัด เมื่อท่านเห็นว่าวัดราศีไสล ซึ่งยังไม่มี ท่านจึงได้นำมาถวาย พระพุทธบาทจำลองซึ่งจำลองมาจากพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี ทำด้วยทองเหลืองลงลักเป็นรอยข้างขวา ขนาดความสูง ๒๔ เซนติเมตร กว้าง ๕๘ เซนติเมตร ๑๕๕ เซนติเมตร เมื่อสรุปความแล้วก็คือหลวงพ่อพระครูนิเทศธัมวินัยพร้อมด้วยญาติโยมชาวอำเภอภาชี จังหวัดอยุธยานำมาถวายเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ เมื่อจะประมาณอายุแล้วก็ประมาณ ๖๐-๗๐ ปีเห็นจะได้

            ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า หลวงพ่อพระครูนิเทศธัมวินัย ท่านมีความกตัญญูต่อบ้านเกิดและอุปัชฌาย์ของตนเอง และรอยพระพุทธบาทจำลองนี้ก็เช่นเดียวกัน หลวงพ่อพระครูฯ ก่อนที่ท่านจะมาเยี่ยมบ้านท่านต้องมักหาสิ่งที่จะมาฝากหลวงปู่อยู่เสมอ

Comments