Startside

Velkommen til vår prosjektside

Dette er en presentasjon av vårt hovedprosjekt på Fagskolen Tinius Olsen. Her finner du informasjon om prosjektet vi har hatt det siste året på elkraftlinjen ved skolen. Prosjektet vi har gjennomført i løpet av skoleåret 2013/14 er ett tverrfagligprosjekt. Vår oppgave var å prosjektere andre etasjen i byggets 3 etasjer. I tillegg prosjekterte vi et parkeringsanlegg, snøsmeltingsanlegg, forsyning og hoved - underfordelinger. Les mere om dette i prosjektbeskrivelsen.

  
                        

 
                                                                     "Tillit, godt samarbeid og besluttsomhet"