อาราธนาธรรม


คำอาราธนาธรรม

 

พรัหมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง


ดาวน์โหลด คลิ๊กขวาเลือก save target as

 

 
Comments