สวดมนต์ จีน ไทย 4

รายการเสียงสวดมนต์ประกอบดนตรีและรวมเสียงเพลงธรรมะ กรุณาคลิ๊กฟังตามรายชื่อเพลงนะครับ

ฟังออนไลน์ :

1 เพลงพาหุง.mp3 (7.91 MB)

ฟังออนไลน์ :

2 เมื่ออยู่ในท้องแม่.mp3 (2.98 MB)

ฟังออนไลน์ :

3 แผ่เมตตา.mp3 (1,019.9 KB)

ฟังออนไลน์ :

4 ไตรสมณคมน์(อินเดีย).mp3 (1.33 MB)

ฟังออนไลน์ :

5 ทัพธรรม.mp3 (2.58 MB)

ฟังออนไลน์ :

6 ทำวันนี้ให้ดี.mp3 (2.41 MB )

ฟังออนไลน์ :

7 ธรรมโม.mp3 (3.09 MB )

ฟังออนไลน์ :

8 ธรรมะจาริก.mp3 (2.79 MB)

ฟังออนไลน์ :

9 ธัมมัง หะเว รักขังติ.mp3 (3.09 MB)

ฟังออนไลน์ :

10 นะโมตัสสะ.mp3 (4.79 MB)

ฟังออนไลน์ :

11 นั่งสมาธิ.mp3 (3.22 MB)

ฟังออนไลน์ :

12 บูชา.mp3 (3.71 MB)

ฟังออนไลน์ :

13 พระพิชิตมาร.mp3 (3.09 MB)

ฟังออนไลน์ :

14 พระรัตนตรัย.mp3 (2.74 MB )

ฟังออนไลน์ :

15 พุทธธรรม.mp3 (2.50 MB )

ฟังออนไลน์ :

16 พุทธมามะกะ.mp3 (2.94 MB)

ฟังออนไลน์ :

17 มีธรรม.mp3 (2.88 MB)

ฟังออนไลน์ :

18 วันวิสาขบูชา.mp3 (3.98 MB )

ฟังออนไลน์ :

19ศาสดา.mp3 (3.71 MB, )

ฟังออนไลน์ :

20 ศีลห้า.mp3 (2.80 MB)

ฟังออนไลน์ :

21 สวดมนต์อินเดีย.mp3 (2.86 MB)

ฟังออนไลน์ :

22 องค์ใดพระสัมพุทธ.mp3 (3.23 MB )

ฟังออนไลน์ :

23 อัญชลี.mp3 (2.67 MB)

ฟังออนไลน์ :

24 Dharmagita_Bahu_(Tibetan).mp3 (3.60 MB )

ฟังออนไลน์ :

25 Dharmagita_Buddhan.mp3 (2.61 MB, )

ฟังออนไลน์ :

26 Dharmagita_Buddhan_(Tibetan).mp3 (3.27 MB )

ฟังออนไลน์ :

27 Dharmagita_Da__Bei__Zhou.mp3 (3.82 MB )

ฟังออนไลน์ :

28 Dharmagita_Da__Bei__Zhou_(Tibetan).mp3 (3.30 MB )

ฟังออนไลน์ :

29 Dharmagita_Jinapanjara.mp3 (3.94 MB )

ฟังออนไลน์ :

30 Dharmagita_Jinapanjara_(Thai).mp3 (5.69 MB)

ฟังออนไลน์ :

31 Dharmagita_Metta.mp3 (4.22 MB, )

ฟังออนไลน์ :

32 Dharmagita_Prajna-paramita_Hrdaya_Sutram.mp3 (2.09 MB)

ฟังออนไลน์ :

33 Dharmagita_Ratana_(Tibetan).mp3 (6.13 MB)

ฟังออนไลน์ :

34 phapicitman.mp3 (3.09 MB,)

Comments