สวดมนต์ออนไลน์วัดพุทธบูชา
Updated Feb 26, 2012, 7:36 AM
วัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เป็นวัดธรรมยุติแห่งแรกและแห่งเดียวในเขตทุ่งครุนี้
Use template

นวนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

สารบัญ 2

ผู้มาเยี่ยมชม

สัพพี ติโย


ดาวน์โหลด คลิ๊กขวาเลือก save target as

 

 

 

สามัญญานุโมทนาคาถาแปล

สัพพีติโย วิวัชชันตุ .......... ..........สัพพะโรโค วินัสสะตุ
ความจัญไรทั้งปวงจงบำราศไป โรคทั้งปวง(ของท่าน)จงหาย
มา เต ภะวัตวันตะราโย ..............สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
อันตรายอย่ามีแก่ท่าน ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน
สัพพีติโย วิวัชชันตุ .......... ..........สัพพะโรโค วินัสสะตุ
ความจัญไรทั้งปวงจงบำราศไป โรคทั้งปวง(ของท่าน)จงหาย
มา เต ภะวัตวันตะราโย ..............สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
อันตรายอย่ามีแก่ท่าน ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน
สัพพีติโย วิวัชชันตุ .......... ..........สัพพะโรโค วินัสสะตุ
ความจัญไรทั้งปวงจงบำราศไป โรคทั้งปวง(ของท่าน)จงหาย
มา เต ภะวัตวันตะราโย ..............สุขี ทีฆายุโก ภะวะ ฯ
อันตรายอย่ามีแก่ท่าน ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน
อะภิวาทะนะสีลิสสะ ..................นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ ............อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

ธรรมสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่
ผู้มีปรกติไหว้กราบ,มีปรกติอ่อนน้อม (ต่อผู้ใหญ่) เป็นนิตย์ ฯ

Comments