รวมดนตรีธรรมชาติที่ไพเราะ

Default

Natural Meditation


รูปขนาดเล็ก
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: Nature Meditation.jpg Views: 175 Size: 72.1 KB ID: 49878   คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: Natural Relaxation - Front.jpg Views: 128 Size: 87.1 KB ID: 49887   คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: Natural Concentration cover.jpg Views: 114 Size: 35.5 KB ID: 49896  

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: Natural Stress Relief II.jpg Views: 113 Size: 17.7 KB ID: 49903   คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: Seascapes (Solitudes Volume 9 ).jpg Views: 117 Size: 24.2 KB ID: 49909   คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: Fresh country rain.jpg Views: 106 Size: 45.5 KB ID: 49962  

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: Windsong.jpg Views: 121 Size: 67.0 KB ID: 49977   คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: Woodland Flute.jpg Views: 98 Size: 60.0 KB ID: 49980   คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: Woodland Harp.jpg Views: 103 Size: 100.4 KB ID: 49985  

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: Ocean Surf.JPG Views: 105 Size: 145.6 KB ID: 49995   คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: La Nature Du Quebec cover.jpg Views: 81 Size: 211.7 KB ID: 50214  

รวมบรรเลงดนตรีธรรมชาติที่ไพเราะ Natural Meditation กรุณาคลิกฟังตามลำดับรายการนะครับ

 คลิกฟังออนไลน์ :

1Natural Meditation - 01. Natural Meditation.mp3 (15.47 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

2 Natural Meditation - 02. Meditation On Water.mp3 (21.64 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

3 Natural Meditation - 03. Meditation On Birds.mp3 (12.76 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

4 Natural Meditation - 04. Meditation On The Flute.mp3 (21.26 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

5 Natural Meditation - 05. Meditation On The Forest.mp3 (13.74 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

6 Natural Meditation - 06. Meditation On Music.mp3 (17.58 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

7 Natural Relaxation - 01. The Mind´s Eye.mp3 (9.20 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

8 Natural Relaxation - 02. Effervescent.mp3 (10.10 MB)

 ฟังออนไลน์ :

9 Natural Relaxation - 03. Delicate Rain.mp3 (8.67 MB)

 ฟังออนไลน์ :

10 Natural Relaxation - 04. A Source of Purity.mp3 (6.35 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

11 Natural Relaxation - 05. Moonlit Meadows .mp3 (8.93 MB)

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

1 2 Natural Relaxation - 06. Tread Lightly.mp3 (9.21 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

13 Natural Relaxation - 07. Cadence of the Cove .mp3 (6.36 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

14 Natural Relaxation - 08. Horizons.mp3 (9.72 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

15 Natural Concentration - 01. Sunshower.mp3 (13.44 MB)

 ฟังออนไลน์ :

16 Natural Concentration - 03. Fresh Air.mp3 (14.56 MB)

 ฟังออนไลน์ :

17 Natural Concentration - 04. Effortless.mp3 (12.97 MB)

 ฟังออนไลน์ :

18 Natural Concentration - 05. Inner Musing.mp3 (14.10 MB)

 ฟังออนไลน์ :

19 Natural Concentration - 06. Unspoiled Beauty.mp3 (13.74 MB)

 ฟังออนไลน์ :

20 Natural Concentration - 07. Panorama.mp3 (12.45 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

21Natural Concentration - 08. Resolve.mp3 (14.14 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

22 Natuaral Sound Vol.1 - 01. By Canoe To Loon Lake.mp3 (13.44 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

23 Natuaral Sound Vol.1 - 02. Dawn by a gentle stream.mp3 (47.73 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

24 Natural Stress Relief - 01. Inner Sea.mp3 (13.91 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

25 Natural Stress Relief - 02. Unwinding Stream.mp3 (13.51 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

26Natural Stress Relief - 03. Velvet Rain.mp3 (13.59 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

27 Natural Stress Relief - 04. Sienna Sky.mp3 (13.76 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

28 Seascapes (The Changing Moods Of A Wild Coast).mp3 (84.84 MB)

 ฟังออนไลน์ :

29 Fresh Country Rain.mp3 (142.53 MB)

 ฟังออนไลน์ :

30 Windsong (Wind Chimes In A Gentle Breeze).mp3 (39.47 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

31 Woodland Flute - 01. Woodland Charm.mp3 (7.94 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

32 Woodland Flute - 02. Enchantment.mp3 (8.55 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

33 Woodland Flute - 03. Source Of Peace.mp3 (8.05 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

34 Woodland Flute - 04. The Mockingbird.mp3 (7.20 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

35 Woodland Harp - 01. Morning Dew.mp3 (10.55 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

36 Woodland Harp - 02. Flowing Hope.mp3 (8.53 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

37Woodland Harp - 03. Dreams Come True.mp3 (8.70 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

38 Woodland Harp - 04. The Fawn.mp3 (9.72 MB)

 ฟังออนไลน์ :

39 Woodland Harp - 05. A Wave Of Wildflowers.mp3 (8.80 MB)

 ฟังออนไลน์ :

40 Ocean Surf - 01. Rolling Surf on Pebbled Beach.mp3 (72.48 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

41Ocean Surf - 02. Sweeping the Sandy Shore.mp3 (72.45 MB)

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

42 La Nature Du Quebec - 01. Printemps Au Saguenay.mp3 (14.35 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

43 La Nature Du Quebec - 02. Ciel Sombre.mp3 (11.35 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

44 La Nature Du Quebec - 03. Cropuscule Dans Les Laurentides.mp3 (12.28 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

45La Nature Du Quebec - 04. Les Voix Du Nord.mp3 (9.96 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

46 La Nature Du Quebec - 06. Montmorency.mp3 (7.79 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

47 La Nature Du Quebec - 07. Bonaventure.mp3 (9.32 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

48 La Nature Du Quebec - 08. La Magie Gaspesienne.mp3 (13.47 MB)Dhamma is Nature and Nature is Everything
ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระอริยสาวกทุกองค์พระโพธิ์สัตว์ทุกองค์
พรหมทุกองค์ เทพเทวาทุกองค์ ครูอุปฌาอาจารย์สืบๆ ต่อๆกันมา พ่อเกิดแม่เกิดทุกภพชาติ ผู้มีคุณผู้สูงชาติทุก ๆ ท่าน
จงมาสถิตอยู่เหนือเศียรเกล้าข้าพเจ้า ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์จงมีฤทธิ์ทุกประการเทอญ

ด้วยเดชะ กุศลผลบุญอันข้าพเจ้าได้กระทำแล้วนี้
ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ท่าน
เทพเทวดาที่ปกปักรักษาพระองค์ท่าน พระสยามเทวาธิราช ตลอดจนดวงพระวิญญานของบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า
ดวงวิญญานของขุนศึกแม่ทัพ และเทพเทวดาที่ปกปักรักษาบ้านเมือง

ขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายเป็นผู้มั่นคงและถึงพร้อมด้วยความดี
เพื่อแผ่นดินไทยอยู่อย่างผาสุกตลอดกาลและนาน เทอญ

พุทธัง อนันตัง ธัมมัง จักกะวาลัง สังฆัง นิพพานัง ปัจจะโย โหนตุ


Comments