เพลงไวพจน์ลาบวชชุด 1

 
 

 


ไวพจน์ ลาบวช 1-2
Artist: ไวพจน์ เพชรสุพรรณ

 คลิกฟังออนไลน์ :

01 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ลาบวช 21 มิถุนา.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

02 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ต้นฉบับลาบวช.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

03 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - โห่ 3 ลา ไวพจน์

 คลิกฟังออนไลน์ :

04 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - เบิกบายศรี(โห

 คลิกฟังออนไลน์ :

05 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ทำขวัญนาค.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

06 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชพระดีกว่า.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

07 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ไวพจน์กล่อมนา.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

08 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - เหยียบโลกผิด.mp3

 ฟังออนไลน์ :

09 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ให้พี่บวชเสีย.mp3

 ฟังออนไลน์ :

10 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - -หนุ่มน้อยลาบ

 คลิกฟังออนไลน์ :

01. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ไวพจน์ลาบวช.mp3

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

02. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - เกิดเป็นชายต้.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

03. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชพระเถิดหนุ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

04. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ให้พี่บวชเสีย.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

05. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชเสียก่อนเถ.mp3

 ฟังออนไลน์ :

06. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชพระดีกว่า.mp3

 ฟังออนไลน์ :

07. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชพระแหล่ะดี.mp3

 ฟังออนไลน์ :

08. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชแทนค่าน้ำน.mp3

 ฟังออนไลน์ :

09. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ไวพจน์กล่อมนา.mp3

 ฟังออนไลน์ :

10. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ทำขวัญนาค.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

11 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ทิดใหม่ใจเศร้.mp3

ไวพจน์ ลาบวช 1

01. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ไวพจน์ลาบวช
02. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - เกิดเป็นชายต้องบวช
03. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชพระเถิดหนุ่มน้อย
04. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ให้พี่บวชเสียก่อน
05. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชเสียก่อนเถิดพี่
06. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชพระดีกว่า
07. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชพระแหล่ะดี
08. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชแทนค่าน้ำนม
09. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ไวพจน์กล่อมนาค
10. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ทำขวัญนาค
11. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - เบิดบายศรี ( โห่ 3 ลา )
12. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - โห่ 3 ลาไวพจน์กองยาว
13. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ทิดใหม่ใจร้อน
14. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ทิดใหม่ใจเศร้า


ไวพจน์ลาบวช 2

01 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ลาบวช 21 มิถุนา
02 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ต้นฉบับลาบวช
03 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - โห่ 3 ลา ไวพจน์กลองยาว
04 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - เบิกบายศรี(โห่ ลา)
05 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ทำขวัญนาค
06 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชพระดีกว่า
07 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ไวพจน์กล่อมนาค
08 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - เหยียบโลกผิด
09 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ให้พี่บวชเสียก่อน
10 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - หนุ่มน้อยลาบวช
11 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ทิดใหม่ใจเศร้า
12 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชแก้บน
13 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - คำสอนก่อนบวช
14 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - โห่แล้วแห่
Comments