เพลงธรรมะชุดพุทธานุภาพ

 

 

เพลงธรรมะ ชุด พุทธานุภาพ

 

1. พุทธธรรม(เดิม) สุเทพ วงค์กำแหง

2. พุทธานุภาพ สุเทพ วงค์กำแหง

3. เมืองกังวล สุเทพ วงค์กำแหง

4. พระรัตนตรัย สุเทพ วงค์กำแหง

5. พุทธธรรม สุเทพ วงค์กำแหง

6. ที่พึ่งใจ --------------------

7. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ----------------

8. วิสาขบูชา ----------------------

9. ร่มอาราม ----------------------

10. เกิดมาพึ่งกัน -----------------------

11.หนึ่งในร้อย ----------------------

12. คน .............................

13. โลกคือละคร ---------------------

14. อ้อมอกแม่ ---------------------

15. ค่าน้ำนม ---------------------

16. พุทธมามกะ ---------------------

17. เงินซื้อลมหายไม่ได้ ------------

 
Comments