ฟังดนตรีบรรเลงทำสมาธิ

 
 
 
ดนตรีบันเลงkitaroทำสมาธิ

ทำนองทิเบต บาลี อังกฤษ และไทย จาก ธรรมคีตะ กรุณาคลิกฟังตามลำดับรายการนะครับ

 คลิกฟังออนไลน์ :

1 Dharmagita_Metta.mp3 (4.22 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

2 Dharmagita_Buddhan_(Tibetan).mp3 (3.27 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

3Dharmagita_Bahu_(Tibetan).mp3 (3.60 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

4 Dharmagita_Ratana_(Tibetan).mp3 (6.13 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

5 Dharmagita_Da__Bei__Zhou.mp3 (3.82 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

6 Dharmagita_Prajna-paramita_Hrdaya_Sutram.mp3 (2.09 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

7 Dharmagita_Jinapanjara.mp3 (3.94 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

8 Dharmagita_Buddhan.mp3 (2.61 MB)

 ฟังออนไลน์ :

9 Dharmagita_Metta_(Eng).mp3 (4.22 MB)

 ฟังออนไลน์ :

10 Dharmagita_Da__Bei__Zhou_(Tibetan).mp3 (3.30 MB)

 คลิกฟังออนไลน์ :

11Dharmagita_The_Mantra_Of_Cunda.mp3 (1.83 MB)

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

12Dharmagita_Jinapanjara_(Thai).mp3 (5.69 MB)

Comments