ฝากเป็นคติเอาไว้แก่โลก

 

 

 

ฝากเป็นคติเอาไว้แก่โลก

 ชุดที่ 1

01 .

จงกลับบาป

02 . อย่าหลงกิเลส

03 . บุญใดไม่เทียมเท่า

04 . จิตนี้ไม่มีวันตาย

05 . ไม่มีอะไรเหนือกรรม

06 . หลวงตามหาบัว

07 . ฝากไว้เป็นคติแก่โลก

08 . เชื่อพระพุทธเจ้าเถิด

09 . หยดน้ำบนใบบัว

10 . หลักธรรมหลักความจริง

11 . ราตรีแห่งมรรคผล

12 . เตรียมพร้อม

Comments