บทสวดซ่งเก็งเทพเจ้าจีน


นำโมเกกลกซือไกอานีทอฮุ้ด

 คลิกฟังออนไลน์ :

A0012.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

CD Track Digital 001.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

F_Guanim_Studio_CFPA.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

GH2.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

Guanim_Chokchai4_Studio.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

Guanim_Chokchai4_Studio2.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

JPLH1.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

JPLH2.mp3

 ฟังออนไลน์ :

JPLH3.mp3

 ฟังออนไลน์ :

Maha_Chaolok.mp3

บทซ่งเก็งเทพเจ้าจีน
__________________
นำโมเกกลกซือไกอานีทอฮุ้ด
นำโมออนีทอฮุด
นำโมปึงซือเสกเกี้ยมานีฮุด
นำโมฮอลาตันนอตอลาเยเย ปอเยปอลอมิกตอ
นำโมเอี้ยซือเย้าซือฮุด
นำโมตี่จั้งอ้วงผ่อสักมอฮอสัก
นำโมโผ่วเฮี้ยงผ่อสักมอฮอสัก
นำโมบุ่งซูหลี่ผ่อสักมอฮอสัก
นำโมโฉ่ยส่วยเอี้ยฮั้งไห้ยี้กงก้วนอิมผู่สัก
นำโมไท้ส่วยเอี้ยจู้เจี้ยนฮุ้กผ่อสัก
Comments