สวดมนต์ออนไลน์วัดพุทธบูชา
Updated Feb 26, 2012, 7:36 AM
วัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เป็นวัดธรรมยุติแห่งแรกและแห่งเดียวในเขตทุ่งครุนี้
Use template

นวนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

สารบัญ 2

ผู้มาเยี่ยมชม

บทสวดบูรพารัสมิง

 

คาถาโพธิบาท (บูรพารัสมิง)

บูระพารัสมิง พระพุทธะคุณัง บูรพารัสมิง พระธัมเมตัง บูรพารัสมิง พระสังฆานัง
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย
สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย
สัพพะทานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ

หมายเหต
เที่ยวต่อไปเปลี่ยนจาก บูรพารัสมิง เป็น
อาคะเนยรัสมิง - ทักษิณรัสมิง - หรดีรัสมิง

ปัจจิมรัสมิง - พายัพรัสมิง - อุดรรัสมิง
อิสาณรัสมิง - ปฐวีรัสมิง -
อากาศรัสมิง
นอกนั้นเหมือนกันหมด

Comments