บทชุมนุมเทวดา

ชุมนุมเทวดา

เชิญเทวดามาร่วมฟังธรรม


-----------ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา
------------
อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ
สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ
------------
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
------------
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
------------ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตาฯ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิดาวน์โหลด บทชุมนุมเทวดา คลิ๊กขวาเลือก save target as

ดาวน์โหลด บทนะโม ตัสสะ คลิ๊กขวาเลือก save target as

ดาวน์โหลด บทไตรสรณคมน์ คลิ๊กขวาเลือก save tar get as

 
Comments