80ปีอนุสรณ์พุทธทาส ชุดที่ 2

 

 

 

80 ปีอนุสรณ์พุทธทาส ชุดที่ 2

 

1. อย่าทำผิด

2. สันติภาพของโลก

3. หัวใจแห่งดาว..หัวใจแห่งกรรม

4. ไม่มีเวลา

5. อิทัปปัจจยตา

6. ปัจจุบันขณะ

7. ตถตา

8. ผัสสะ

9. อิทัปปัจจยตา

 
Comments