ĐẤT NỀN MỸ PHƯỚC BÌNH DƯƠNG GIÁ GỐC 165TR/150M2


TÔI CÓ THỂ ĐO ĐẠC ĐƯỢC SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT - NHƯNG KHÔNG THỂ ĐO ĐƯỢC SỰ ĐIÊN RỒ CỦA CON NGƯỜI
ISAAC NEWTON