Phong thủy‎ > ‎

Xem tuổi làm nhà năm 2013http://file1.batdongsan.com.vn:1234/thumb220x220.267515.xemtuoilamnhanam2013chonguoisinhnam1953quyty.jpgXem tuổi làm nhà năm 2013 cho người sinh năm 1953 Quý Tỵ


Năm 2013, gia chủ sinh năm Quý Tỵ 61 tuổi không phạm tam tai, kim lâu, hoang ốc, là năm rất tốt để xây dựng, sửa chữa nhà cửa.


http://file1.batdongsan.com.vn:1234/thumb150x150.254222.xemtuoilamnhanam2013chonguoisinhnam1952nhamthin.jpgXem tuổi làm nhà năm 2013 cho người sinh năm 1952 Nhâm Thìn

Gia chủ sinh năm Nhâm Thìn 1952 năm 2013 không phạm tam tai, hoang ốc, nhưng lại phạm Kim lâu, không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Nếu muốn xây nhà trong năm nay thì phải mượn tuổi.
http://file1.batdongsan.com.vn:1234/thumb150x150.244788.xemtuoilamnhanam2013chonguoisinhnam1951tanmao.jpgXem tuổi làm nhà năm 2013 cho người sinh năm 1951 Tân Mão

Gia chủ sinh năm Tân Mão 1951, năm 2013 không phạm Kim lâu nhưng lại phạm Tam tai và Hoang ốc, không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Nếu buộc phải xây nhà trong năm nay thì nên mượn tuổi.http://file1.batdongsan.com.vn:1234/thumb150x150.257961.xemtuoilamnhanam2013chonguoisinhnam1950canhdan.jpgXem tuổi làm nhà năm 2013 cho người sinh năm 1950 Canh Dần


Gia chủ sinh năm 1950 Canh Dần năm 2013 không phạm tam tai, hoang ốc, nhưng phạm Kim lâu, không nên sửa chữa, xây dựng nhà cửa. Nếu buộc phải xây dựng trong năm nay thì nên mượn tuổi.
http://file1.batdongsan.com.vn:1234/thumb150x150.265949.xemtuoilamnhanam2013chonguoisinhnam1949kysuu.jpgXem tuổi làm nhà năm 2013 cho người sinh năm 1949 Kỷ Sửu


Gia chủ sinh năm 1949 Kỷ Sửu năm nay không phạm Tam tai, Kim lâu nhưng phạm vào Hoang ốc, không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Nếu buộc phải xây có thể mượn tuổi, hoặc giải hạn hoang ốc trước khi đến ở.http://file1.batdongsan.com.vn:1234/thumb150x150.263740.xemtuoilamnhanam2013chonguoisinhnam1948mauty.jpgXem tuổi làm nhà năm 2013 cho người sinh năm 1948 Mậu Tý


Gia chủ sinh năm Mậu Tý năm nay 66 tuổi, không phạm tam tai nhưng phạm Kim lâu, hoang ốc, không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa, hoặc cúng động thổ thay người khác. Nên xây dựng, sửa chữa vào năm 2014 sẽ tốt hơn.
http://file1.batdongsan.com.vn:1234/thumb150x150.243001.xemtuoilamnhanam2013chonguoisinhnam1947dinhhoi.jpg

Xem tuổi làm nhà năm 2013 cho người sinh năm 1947 Đinh Hợi


Năm 2013 gia chủ sinh năm 1947 Đinh Hợi phạm tam tai, không phạm kim lâu, hoang ốc, có thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa được.http://file1.batdongsan.com.vn:1234/thumb150x150.262039.xemtuoilamnhanam2013chonguoisinhnam1946binhtuat.jpgXem tuổi làm nhà năm 2013 cho người sinh năm 1946 Bính Tuất


Năm 2013, gia chủ sinh năm 1946 Bính Tuất không phạm tam tai, kim lâu, hoang ốc, là năm hợp tuổi để xây dựng, sửa chữa nhà cửa.
http://file1.batdongsan.com.vn:1234/thumb150x150.244788.xemtuoilamnhanam2013chonguoisinhnam1951tanmao.jpgXem tuổi làm nhà năm 2013 cho người sinh năm 1945 Ất Dậu

Gia chủ sinh năm 1945 Ất Dậu, năm 2013 Quý Tỵ phạm Kim lâu và hoang ốc, không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Nên để năm 2014 xây dựng sẽ tốt hơn.