Trang chủ


Danh sách bán đất hà đông được quan tâm nhiều nhất

GIÁ BÁN: 700 TRIỆU
(đang giao dịch)

GIÁ BÁN: 1.4 TỶ
(đang giao dịch)

BÁN ĐẤT LA KHÊ HÀ ĐÔNG, 35,5M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 1.3 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT HÀ TRÌ HÀ ĐÔNG, 36M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 1.1 TỶ
(đã bán)

 
GIÁ BÁN: 750 TRIỆU
(đang giao dịch)

 
GIÁ BÁN: 1.3 TỶ
(đang giao dịch)

 
BÁN ĐẤT ĐA SỸ HÀ ĐÔNG, 35,5M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 1.2 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT NGÔ QUYỀN, QUANG TRUNG HÀ ĐÔNG 40M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 2 TỶ
(đang giao dịch)

 
BÁN ĐẤT MỘ LAO HÀ ĐÔNG, 60M2, SĐCC

GIÁ BÁN 1.8 TỶ
(đang giao dịch).


GIÁ BÁN: 1.7 TỶ
(đang giao dịch)
 
GIÁ BÁN: 1.8 TỶ
(đang giao dịch)

GIÁ BÁN: 1.5 TỶ
(đang giao dịch)


GIÁ BÁN: 1 TỶ

(đang giao dịch)

BÁN ĐẤT PHÚC LA XA LA HÀ ĐÔNG,  40M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 2.2 TỶ
(đang giao dịch)

BÁN ĐẤT ĐƯỜNG 19/5 VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG, 45M2

GIÁ BÁN: 1.8 TỶ
(đang giao dịch)


BÁN ĐẤT PHÚ LÃM HÀ ĐÔNG, 35M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 900 TRIỆU
(đang giao dịch)

BÁN ĐẤT YÊN PHÚC HÀ ĐÔNG, 50M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 2.2 TỶ
(đã bán)

BÁN ĐẤT NGÔ QUYỀN HÀ ĐÔNG, 45M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 1.85 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT ĐƯỜNG THANH BÌNH HÀ ĐÔNG, 39M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 1.7 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT ĐƯỜNG CHIẾN THẮNG HÀ ĐÔNG, 33M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 1.5 TỶ
(đã bán)

BÁN ĐẤT DƯƠNG NỘI HÀ ĐÔNG, 40M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 1 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT CẦU ĐƠ HÀ ĐÔNG, 34M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 1.5 TỶ
(đã bán)

BÁN ĐẤT KHU TT BƯU ĐIỆN VẠN PHÚC, 37M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 1.55 TỶ
(đang giao dịch)

BÁN ĐẤT VĂN PHÚ HÀ ĐÔNG, 37M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 1.35 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT TÔ HIỆU HÀ ĐÔNG, 39M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 1.8 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT KHU TẬP THỂ BƯU ĐIỆN, VẠN PHÚC HÀ ĐÔNG, 30M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 1.4 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT KHU HƯU TRÍ, HÀ TRÌ HÀ ĐÔNG, 35M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 1.52 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT NGÕ TRẠM ĐIỆN HÀ ĐÔNG, 40M2. SĐCC

GIÁ BÁN: 1.5 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT MỘ LAO HÀ ĐÔNG, 38M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 1.85 TỶ
(đang giao dịch)

BÁN ĐẤT LÀNG LỤA VẠN PHÚC HÀ ĐÔNG, 38M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 1.6 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT NGÕ 12 QUANG TRUNG HÀ ĐÔNG, 42M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 1.75 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT TẬP THỂ KIẾN TRÚC HÀ ĐÔNG, 46M2, SĐCC

GIÁ BÁN 2.2 TỶ
(đã bán)
 
BÁN ĐẤT NGÕ AO SEN HÀ ĐÔNG, 37M2, SĐCC

GIÁ BÁN 3.7 TỶ
(đang giao dịch)

BÁN ĐẤT VĂN LA HÀ ĐÔNG, 41M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 1.6 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT VĂN KHÊ HÀ ĐÔNG, 34M2, SĐCC

GIÁ BÁN 1.55 TỶ
(đang giao dịch)

BÁN ĐẤT YÊN NGHĨA HÀ ĐÔNG, 50M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 1 TỶ
(đang giao dịch)

BÁN ĐẤT MẬU LƯƠNG HÀ ĐÔNG, 36,5M2. SĐCC

GIÁ BÁN: 1.1 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT CẦU ĐƠ HÀ ĐÔNG, 40M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 1.45 TỶ
(đã bán)

BÁN ĐẤT PHÚ LƯƠNG HÀ ĐÔNG, 40M2, SĐCC

GIÁ BÁN: 800 TRIỆU
(đang giao dịch)

tags: ban dat ha dong, ban dat, ha dong, bán đất hà đông, bán đất, hà đông


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên:     Nguyễn Văn Tuấn

E-mail:         vcompass.info@gmail.com

Điện thoại:    0987.231.059


ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU NHẤT