Danh sách bán đất hà đông được quan tâm nhiều nhất
GIÁ BÁN: 700 TRIỆU
(đang giao dịch)GIÁ BÁN: 1.4 TỶ
(đang giao dịch)


BÁN ĐẤT LA KHÊ HÀ ĐÔNG, 35,5M2, SĐCCGIÁ BÁN: 1.3 TỶ
(đang giao dịch)

 
BÁN ĐẤT HÀ TRÌ HÀ ĐÔNG, 36M2, SĐCCGIÁ BÁN: 1.1 TỶ
(đã bán)

 GIÁ BÁN: 750 TRIỆU
(đang giao dịch)

 GIÁ BÁN: 1.3 TỶ
(đang giao dịch)


BÁN ĐẤT ĐA SỸ HÀ ĐÔNG, 35,5M2, SĐCCGIÁ BÁN: 1.2 TỶ
(đang giao dịch)

 
BÁN ĐẤT NGÔ QUYỀN, QUANG TRUNG HÀ ĐÔNG 40M2, SĐCCGIÁ BÁN: 2 TỶ
(đang giao dịch)

 

BÁN ĐẤT MỘ LAO HÀ ĐÔNG, 60M2, SĐCCGIÁ BÁN 1.8 TỶ
(đang giao dịch)
.
GIÁ BÁN: 1.7 TỶ
(đang giao dịch)
 GIÁ BÁN: 1.8 TỶ
(đang giao dịch)
GIÁ BÁN: 1.5 TỶ
(đang giao dịch)

GIÁ BÁN: 1 TỶ

(đang giao dịch)


BÁN ĐẤT PHÚC LA XA LA HÀ ĐÔNG,  40M2, SĐCCGIÁ BÁN: 2.2 TỶ
(đang giao dịch)


BÁN ĐẤT ĐƯỜNG 19/5 VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG, 45M2GIÁ BÁN: 1.8 TỶ
(đang giao dịch)BÁN ĐẤT PHÚ LÃM HÀ ĐÔNG, 35M2, SĐCCGIÁ BÁN: 900 TRIỆU
(đang giao dịch)


BÁN ĐẤT YÊN PHÚC HÀ ĐÔNG, 50M2, SĐCCGIÁ BÁN: 2.2 TỶ
(đã bán)


BÁN ĐẤT NGÔ QUYỀN HÀ ĐÔNG, 45M2, SĐCCGIÁ BÁN: 1.85 TỶ

(đang giao dịch)

 

BÁN ĐẤT ĐƯỜNG THANH BÌNH HÀ ĐÔNG, 39M2, SĐCCGIÁ BÁN: 1.7 TỶ
(đang giao dịch)

 

BÁN ĐẤT ĐƯỜNG CHIẾN THẮNG HÀ ĐÔNG, 33M2, SĐCCGIÁ BÁN: 1.5 TỶ
(đã bán)


BÁN ĐẤT DƯƠNG NỘI HÀ ĐÔNG, 40M2, SĐCCGIÁ BÁN: 1 TỶ
(đang giao dịch)
 

BÁN ĐẤT CẦU ĐƠ HÀ ĐÔNG, 34M2, SĐCCGIÁ BÁN: 1.5 TỶ
(đã bán)


BÁN ĐẤT KHU TT BƯU ĐIỆN VẠN PHÚC, 37M2, SĐCCGIÁ BÁN: 1.55 TỶ
(đang giao dịch)


BÁN ĐẤT VĂN PHÚ HÀ ĐÔNG, 37M2, SĐCCGIÁ BÁN: 1.35 TỶ
(đang giao dịch)
 

BÁN ĐẤT TÔ HIỆU HÀ ĐÔNG, 39M2, SĐCCGIÁ BÁN: 1.8 TỶ
(đang giao dịch)

 

BÁN ĐẤT KHU TẬP THỂ BƯU ĐIỆN, VẠN PHÚC HÀ ĐÔNG, 30M2, SĐCCGIÁ BÁN: 1.4 TỶ
(đang giao dịch)
 

BÁN ĐẤT KHU HƯU TRÍ, HÀ TRÌ HÀ ĐÔNG, 35M2, SĐCCGIÁ BÁN: 1.52 TỶ
(đang giao dịch)
 

BÁN ĐẤT NGÕ TRẠM ĐIỆN HÀ ĐÔNG, 40M2. SĐCCGIÁ BÁN: 1.5 TỶ
(đang giao dịch)
 

BÁN ĐẤT MỘ LAO HÀ ĐÔNG, 38M2, SĐCCGIÁ BÁN: 1.85 TỶ
(đang giao dịch)


BÁN ĐẤT LÀNG LỤA VẠN PHÚC HÀ ĐÔNG, 38M2, SĐCCGIÁ BÁN: 1.6 TỶ
(đang giao dịch)
 

BÁN ĐẤT NGÕ 12 QUANG TRUNG HÀ ĐÔNG, 42M2, SĐCCGIÁ BÁN: 1.75 TỶ
(đang giao dịch)
 

BÁN ĐẤT TẬP THỂ KIẾN TRÚC HÀ ĐÔNG, 46M2, SĐCCGIÁ BÁN 2.2 TỶ
(đã bán)

 

BÁN ĐẤT NGÕ AO SEN HÀ ĐÔNG, 37M2, SĐCCGIÁ BÁN 3.7 TỶ
(đang giao dịch)


BÁN ĐẤT VĂN LA HÀ ĐÔNG, 41M2, SĐCCGIÁ BÁN: 1.6 TỶ
(đang giao dịch)
 

BÁN ĐẤT VĂN KHÊ HÀ ĐÔNG, 34M2, SĐCCGIÁ BÁN 1.55 TỶ
(đang giao dịch)


BÁN ĐẤT YÊN NGHĨA HÀ ĐÔNG, 50M2, SĐCCGIÁ BÁN: 1 TỶ
(đang giao dịch)


BÁN ĐẤT MẬU LƯƠNG HÀ ĐÔNG, 36,5M2. SĐCCGIÁ BÁN: 1.1 TỶ
(đang giao dịch)

 

BÁN ĐẤT CẦU ĐƠ HÀ ĐÔNG, 40M2, SĐCCGIÁ BÁN: 1.45 TỶ
(đã bán)


BÁN ĐẤT PHÚ LƯƠNG HÀ ĐÔNG, 40M2, SĐCCGIÁ BÁN: 800 TRIỆU
(đang giao dịch)

đất dịch vụ yên nghĩa, bán đất dịch vụ yên nghĩa, đất dịch vụ yên nghĩa khu d, bán đất dịch vụ yên nghĩa khu d, đất dịch vụ yên nghĩa khu c, bán đất dịch vụ yên nghĩa khu c


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên:     Nguyễn Văn Tuấn

E-mail:         vcompass.info@gmail.com

Điện thoại:    0987.231.059

bán đất hà đông