TƯ VẤN BÁN HÀNG

LIÊN KẾT

BIỂU MẪU

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Trang chủ


Danh sách bán đất hà đông được quan tâm nhiều nhất


BÁN ĐẤT YÊN NGHĨA HÀ ĐÔNG, 30M2, TỔ 7, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 700 TRIỆU
(đang giao dịch)

GIÁ BÁN: 1.4 TỶ
(đang giao dịch)

BÁN ĐẤT LA KHÊ HÀ ĐÔNG, 35,5M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 1.3 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT HÀ TRÌ HÀ ĐÔNG, 36M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 1.1 TỶ
(đã bán)

 
BÁN ĐẤT PHÚ LƯƠNG HÀ ĐÔNG, 33M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 750 TRIỆU
(đang giao dịch)

 
GIÁ BÁN: 1.3 TỶ
(đang giao dịch)

 
BÁN ĐẤT ĐA SỸ HÀ ĐÔNG, 35,5M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 1.2 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT NGÔ QUYỀN, QUANG TRUNG HÀ ĐÔNG 40M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 2 TỶ
(đang giao dịch)

 
BÁN ĐẤT MỘ LAO HÀ ĐÔNG, 60M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN 1.8 TỶ
(đang giao dịch)


GIÁ BÁN: 1.7 TỶ
(đang giao dịch)
 
GIÁ BÁN: 1.8 TỶ
(đang giao dịch)

BÁN ĐẤT VĂN KHÊ HÀ ĐÔNG, 37M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 1.5 TỶ
(đang giao dịch)


BÁN ĐẤT VĂN LA HÀ ĐÔNG, 36M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 1 TỶ
(đang giao dịch)

BÁN ĐẤT PHÚC LA XA LA HÀ ĐÔNG,  40M2, SĐCChttp://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 2.2 TỶ
(đang giao dịch)

BÁN ĐẤT ĐƯỜNG 19/5 VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG, 45M2
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpg GIÁ BÁN: 1.8 TỶ
(đang giao dịch)


BÁN ĐẤT PHÚ LÃM HÀ ĐÔNG, 35M2, SĐCC

http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 900 TRIỆU
(đang giao dịch)

BÁN ĐẤT YÊN PHÚC HÀ ĐÔNG, 50M2, SĐCC

http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 2.2 TỶ
(đã bán)

BÁN ĐẤT NGÔ QUYỀN HÀ ĐÔNG, 45M2, SĐCC

http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 1.85 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT ĐƯỜNG THANH BÌNH HÀ ĐÔNG, 39M2, SĐCChttp://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 1.7 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT ĐƯỜNG CHIẾN THẮNG HÀ ĐÔNG, 33M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 1.5 TỶ
(đã bán)

BÁN ĐẤT DƯƠNG NỘI HÀ ĐÔNG, 40M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 1 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT CẦU ĐƠ HÀ ĐÔNG, 34M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 1.5 TỶ
(đã bán)

BÁN ĐẤT KHU TT BƯU ĐIỆN VẠN PHÚC, 37M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 1.55 TỶ
(đang giao dịch)

BÁN ĐẤT VĂN PHÚ HÀ ĐÔNG, 37M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 1.35 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT TÔ HIỆU HÀ ĐÔNG, 39M2, SĐCC

http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 1.8 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT KHU TẬP THỂ BƯU ĐIỆN, VẠN PHÚC HÀ ĐÔNG, 30M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 1.4 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT KHU HƯU TRÍ, HÀ TRÌ HÀ ĐÔNG, 35M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 1.52 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT NGÕ TRẠM ĐIỆN HÀ ĐÔNG, 40M2. SĐCC

http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 1.5 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT MỘ LAO HÀ ĐÔNG, 38M2, SĐCC

http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 1.85 TỶ
(đang giao dịch)

BÁN ĐẤT LÀNG LỤA VẠN PHÚC HÀ ĐÔNG, 38M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 1.6 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT NGÕ 12 QUANG TRUNG HÀ ĐÔNG, 42M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 1.75 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT TẬP THỂ KIẾN TRÚC HÀ ĐÔNG, 46M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpg GIÁ BÁN 2.2 TỶ
(đã bán)
 
BÁN ĐẤT NGÕ AO SEN HÀ ĐÔNG, 37M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN 3.7 TỶ
(đang giao dịch)

BÁN ĐẤT VĂN LA HÀ ĐÔNG, 41M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 1.6 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT VĂN KHÊ HÀ ĐÔNG, 34M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN 1.55 TỶ
(đang giao dịch)

BÁN ĐẤT YÊN NGHĨA HÀ ĐÔNG, 50M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 1 TỶ
(đang giao dịch)

BÁN ĐẤT MẬU LƯƠNG HÀ ĐÔNG, 36,5M2. SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 1.1 TỶ
(đang giao dịch)
 
BÁN ĐẤT CẦU ĐƠ HÀ ĐÔNG, 40M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 1.45 TỶ
(đã bán)

BÁN ĐẤT PHÚ LƯƠNG HÀ ĐÔNG, 40M2, SĐCC
http://i281.photobucket.com/albums/kk235/handsomehunter2005/bandathadong-1.jpgGIÁ BÁN: 800 TRIỆU
(đang giao dịch)

tags: ban dat ha dong, ban dat, ha dong, bán đất hà đông, bán đất, hà đông


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên:     Nguyễn Văn Tuấn

E-mail:         vcompass.info@gmail.com

Điện thoại:    0987.231.059