L'Agrupament Musical Sant Josep Obrer va néixer dins la parròquia de Sant Josep
Obrer, d'aquí el seu nom, l'any 1993, al barri de Camps Blancs.
 La seva finalitat va ser, dins del possible, dinamitzar les activitats de la parròquia i,
al mateix temps, fomentar la formació musical entre tots aquells que sentissin atracció
per la música, així com també servir de complement a una formació humana, fent
servir el temps lliure com a manera de potenciar tant la cultura musical com les
relacions humanes que sorgeixen en el decurs de les activitats del grup.
Des dels inicis han canviat alguns dels seus components, però no pas l'ambient
obert, dinàmic, acollidor i de bona relació que existeix entre els seus membres.
El nostre repertori es basa en temes i cançons populars (pasodobles, obres
tradicionals...) temes de pel.lícules i clàssics, alguns temes per ballar...Totes aquestes
peces estan arranjades segons el numero d'instruments que composen l'agrupament.
Hem col.laborat amb corals del poble com ara la coral Pedres Blanques i la coral de
la Fundació Marianao així com amb la banda simfònica de Castelldefels i la banda
Ciutat Cooperativa del poble. També hem col.laborat amb grups de teatre com a complement de les seves representacions. Per tot això convidem tothom que se senti atret per la música, per la forma de fer del
grup i que vulgui formar part d'ell que s'animi a contactar amb nosaltres i serà molt
benvingut o benvinguda.