Mặt bằng căn hộ


Nhà mẫu chung cư VINACONEX7

Căn số 01: diện tích: 77.5 m2, ban công hướng đông nam, cửa hướng bắc, diện tích chi tiết:

+Phòng khách + Bếp + Phòng ăn: 38.8 m2
+ Phòng ngủ 1: 13.7 m2
+ Phòng ngủ 2: 12 m2
+ WC + ban công: 13 m2



Căn số 02: diện tích: 110.4 m2, ban công hướng bắc, cửa hướng tây, diện tích chi tiết:

+Phòng khách + Bếp + Phòng ăn: 48.8 m2
+ Phòng ngủ 1: 15.5 m2
+ Phòng ngủ 2: 15.6 m2
+ Phòng ngủ 3: 12.5 m2
+ Ban công + Logia: 8 m2
+ WC + WC2: 10 m2



Căn số 03: diện tích: 86.5 m2, ban công hướng bắc, cửa hướng nam, diện tích chi tiết:

+Phòng khách + Bếp + Phòng ăn: 40.1 m2
+ Phòng ngủ 1: 16.3 m2
+ Phòng ngủ 2: 17.2 m2
+ WC + WC2 + ban công:12.9.


Căn số 04: diện tích 110.8 m2, ban công hướng bắc, cửa hướng nam, diện tích chi tiết:

+Phòng khách + Bếp + Phòng ăn: 37.8 m2
+ Phòng ngủ 1: 20.3 m2
+ Phòng ngủ 2: 15.6 m2
+ Phòng ngủ 3: 18.6 m2
+ WC + WC2 + ban công: 18.5 m2


Căn số 05: diện tích 97.1 m2, ban công hướng tây bắc, cửa hướng đông, diện tích chi tiết:

+Phòng khách + Bếp + Phòng ăn: 40 m2
+ Phòng ngủ 1: 12.5 m2
+ Phòng ngủ 2: 14.5 m2
+ Phòng ngủ 3: 11.8 m2
+ Ban công : 7.5 m2
+ WC + WC2: 10.7 m2

Căn số 06: diện tích: 86.5 m2, ban công hướng tây, cửa hướng đông, diện tích chi tiết:

+Phòng khách + Bếp + Phòng ăn: 40 m2
+ Phòng ngủ 1: 16.3 m2
+ Phòng ngủ 2: 16.3 m2
+ WC + WC2 + ban công:14 m2



Căn số 07: diện tích: 86.5 m2, ban công hướng tây, cửa hướng đông, diện tích chi tiết:

+Phòng khách + Bếp + Phòng ăn: 40 m2
+ Phòng ngủ 1: 16.3 m2
+ Phòng ngủ 2: 16.3 m2
+ WC + WC2 + ban công:14 m2

Chung cư VINACONEX7 Cầu Diễn - Căn số 07:

Căn số 08:  diện tích: 86.5 m2, ban công hướng tây, cửa hướng đông, diện tích chi tiết:

+Phòng khách + Bếp + Phòng ăn: 40 m2
+ Phòng ngủ 1: 16.3 m2
+ Phòng ngủ 2: 16.3 m2
+ WC + WC2 + ban công:14 m2

Chung cư VINACONEX7 Cầu Diễn - Căn số 08:

Căn số 09:  diện tích: 86.5 m2. 107.6 m2.ban công hướng tây nam, cửa hướng đông, diện tích chi tiết:

+Phòng khách + Bếp + Phòng ăn: 44.6 m2
+ Phòng ngủ 1: 10 m2
+ Phòng ngủ 2: 15.5 m2
+ Phòng ngủ 3: 16.5 m2
+ Ban công : 11.3 m2
+ WC + WC2: 9.7 m2

Chung cư VINACONEX7 Cầu Diễn - Căn số 09:


Căn số 10: diện tích: 129.1 m2, ban công hướng nam, cửa hướng bắc, diện tích chi tiết:

+Phòng khách + Bếp + Phòng ăn: 55.7 m2
+ Phòng ngủ 1: 15 m2
+ Phòng ngủ 2: 14.5 m2
+ Phòng ngủ 3: 17.6 m2
+ Ban công : 12.8 m2
+ WC + WC2 + WC3 13.8: 10.7 m2 

Chung cư VINACONEX7 Cầu Diễn - Căn số 10:


Căn số 11: diện tích: 105.5 m2, ban công hướng đông nam, cửa hướng bắc, diện tích chi tiết:

+Phòng khách + Bếp + Phòng ăn: 40.4 m2
+ Phòng ngủ 1: 16.8 m2
+ Phòng ngủ 2: 13.3 m2
+ Phòng ngủ 3: 15 m2
+ Ban công : 11 m2
+ WC + WC2: 9.3 m2

Chung cư VINACONEX7 Cầu Diễn - Căn số 11:


Comments