ถนนมิตรภาพอุดรขอนแก่น    ๑    สาย

            ถนนอุดร-หนองบัวลำภู          ๑    สาย