สื่อแผ่นพับ

จำนวนสื่อแผ่นพับ
 

 ID

เรื่อง 

 คงเหลือ (แผ่น)

 

 โรคไม่ติดต่อ

 

 BBH-PP  1-001.1

 โรคกระเพาะอาหาร 1

 100

 BBH-PP  1-001.2

 โรคกระเพาะอาหาร 2

 0

 BBH-PP  1-002.1

 การดูแลเด็กชักจากไข้สูง 1

 200

 BBH-PP  1-002.2

 การดูแลเด็กชักจากไข้สูง 2

 0

 BBH-PP  1-003.1

 โรคหอบหืด 1

 0

 BBH-PP  1-003.2

 โรคหอบหืด 2

 115

 BBH-PP  1-004    

 โรคหลอดเลือดสมอง

 23

 BBH-PP  1-005

 โรคเบาหวาน

 100

 BBH-PP  1-006      ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานป้องกันได้

 450

 BBH-PP  1-007.1  ความดันโลหิตสูง 1

 60

 BBH-PP  1-007.2  ความดันโลหิตสูง 2

 0

 BBH-PP  1-008      โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

 145

 BBH-PP  1-009      โรคหัวใจวาย

 0

 BBH-PP  1-010     โรคไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง

 0

 BBH-PP  1-011      โรคพิษสุนัขบ้า

 460

  BBH-PP  1-012    ภาวะไตวาย

 0

 BBH-PP  1-012 .1  กินอย่างไรเมื่อไตเริ่มเสื่อม (10/3/53)    

 90

  BBH-PP  1-012 .2  มารู้จักโรคไตกันเถอะ (10/3/53)

 70

 BBH-PP  1-013     โรคกรดไหลย้อน

 0

 BBH-PP  1-014      โรคปริทันต์

 0

 BBH-PP  1-015      ปวดหลัง

 0

 BBH-PP  1-016     

  โรคเก๊าท์

 490

 BBH-PP  1-017  ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

 0

 BBH-PP  1-018.1  ไส้ติ่งอักเสบ 1

 105

 BBH-PP  1-018.2  ไส้ติ่งอักเสบ 2

 115

 

 โรคติดต่อ

 
 BBH-PP  2-001      วัณโรคปอด

 0

 BBH-PP  2-002      หยุดวัณโรคด้วยการมีพี่เลี้ยงดูแล

 0

 BBH-PP  2-003     ท่านรู้จักวัณโรคดีแล้วหรือ

 650

 BBH-PP  2-004      หัด

 0

 BBH-PP  1-005      โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

 0

 BBH-PP  2-006  ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนกสำหรับประชาชน

 165

 BBH-PP  2-007    ไข้หวัดในผู้ใหญ่

 0

 BBH-PP  2-008     ลูกรักเป็นหวัดจะปฏิบัติอย่างไร

 235

 BBH-PP  2-009.1  โรคอุจจาระร่วง 1

 260

 BBH-PP  2-009.2  โรคอุจจาระร่วง 2

 0

 BBH-PP  2-010.1  โรคตาแดง 1

 700

 BBH-PP  2-010.2  โรคตาแดง 2

 4

 BBH-PP  2-011.1  โรคไข้เลือดออก 1

 107

 BBH-PP  2-011.2  โรคไข้เลือดออก 2

 30

 BBH-PP  2-012      วัยใสไกลเอดส์

 5

 BBH-PP  2-013      หิด

 500

 BBH-PP  2-014.1  โรคไข้หวัดนกไข้หวัดใหม่สายพันธุ์ใหม่ AH1N1 1

 500

 BBH-PP  2-014.2  โรคไข้หวัดนกไข้หวัดใหม่สายพันธุ์ใหม่ AH1N1 2

 320

 

 ส่งเสริมสุขภาพ / อื่นๆ

 

 BBH-PP  3-001  สูบบุหรี่มือสอง

 7

 BBH-PP  3-00  2  การปฏิบัติตนหลังการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง

 98

 BBH-PP  3-003.1  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1

 232

 BBH-PP  3-003.2  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2

 100

 BBH-PP  3-004  การดูแลผู้บาดเจ็บที่ทรวงอกและช่องท้อง

 348

 BBH-PP  3-005  คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเส้นเลือดที่ใช้สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 100

 BBH-PP  3-006  ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 100

 BBH-PP  3-007     การจัดท่านอนของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

 100

 BBH-PP  3-008  อัมพาตครึ่งซีก  การดูแลผู้ป่วยโดยญาติ

 100

 BBH-PP  3-009  หมวดอาหารแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการควบคุมอาหารสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน

 100

 BBH-PP  3-010   อาหารผู้ป่วยเบาหวาน

 100

 BBH-PP  3-011     อาหารดัดแปลงสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน

 100

 BBH-PP  3-012  การดูแลฟันเด็กก่อนวัยเรียน (แรกเกิด 3ปี)

 100

 BBH-PP  3-013     การแปรงฟันให้ถูกวิธี เพื่อสุขภาพเหงือกและฟัน

 100

 BBH-PP  3-014   โรคฟันผุ

 100

 BBH-PP  3-015    การออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจ

 100

 BBH-PP  3-016   อาหารสำหรับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

 100

 BBH-PP  3-017  อาหารผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย *ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม*

 100

 BBH-PP  3-018  ข้อควรปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี

 100

 BBH-PP  3-019  คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

 0

 BBH-PP  3-020     อาหารสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังก่อนล้างไต

0

 BBH-PP  3-021  คำแนะนำในการยกเตียง เพื่อรักษาโรคกรดไหลย้อน 

 100

 BBH-PP  3-022  อาหารเพื่อลดไขมัน และโคเลสเตอรอล

 100

 BBH-PP  3-023     การดูแลผู้ป่วยที่ผ่าตัดตกแต่งปากแหว่งเพดานโหว่

 100

 BBH-PP  3-024   การใช้ถุงยางอนามัย

 100

 BBH-PP  3-025  วิธีทำหน้ากากอนามัย

 100

 BBH-PP  3-026  ป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ

 100

 BBH-PP  3-027   ทำไมต้องเอกซเรย์ปอดบ่อยๆ

 95

 BBH-PP  3-028  มารู้จักเอกซเรย์กันเถอะ

 100

 BBH-PP  3-029   รังสีคืออะไร

 110

 BBH-PP  3-030  การฉายรังสีกับลูกในครรภ์

 100

 BBH-PP  3-031  ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนกสำหรับประชาชน

 50

 BBH-PP  3-032      การนับลูกดิ้น

100

 BBH-PP  3-033  การคลอดคืออะไร

100

 BBH-pp  3-034    
 
Comments