แนะนำ กลุ่มสตรีแห่งทางนำ

بَنَاتُُ الْهُدَى 

          กลุ่มสตรีแห่งทางนำ หรือ บะนาตุลหุดา ในภาษาอาหรับ เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันของมุสลิมะฮฺ มีเจตนารมณ์เพื่อทำงานเผยแผ่หลักการอิสลามที่ถูกต้อง ทั้งแก่มุสลิมและคนที่ไม่ใช่มุสลิม โดยเน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อภาพลักษณ์ของมุสลิมะฮฺที่คลุมหน้า โดยเฉพาะกับสังคมทั่วไป

          กิจกรรมในช่วงเริ่มต้นอยู่ในรูปแบบของงานอบรมมุสลิมะฮฺ เพื่อเสริมสร้างความรักและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ให้ความรู้ ตลอดจนขัดเกลาจิตใจและเพิ่มพูนความศรัทธา เพราะแน่นอนว่า ภาพลักษณ์ที่ดีของมุสลิมต่อสังคมทั่วไป ไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงถ้อยคำโฆษณาหรือป่าวประกาศ แต่อยู่ที่บุคลิก กริยามารยาท ตลอดจนความศรัทธาภายในจิตใจต่างหาก ที่จะสะท้อนความงดงามแห่งอิสลามที่แท้จริงออกมา ... ดังนั้นงานของเราจึงเริ่มตรงนี้

          นอกจากนี้ งานของเราคือทำบอร์ดและเอกสาร เพื่อให้ความรู้แก่ทั้งคนมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม รวมถึงทำเว็บเพจแนะนำกลุ่ม ผลงานของกลุ่ม และเป็นแหล่งเอกสารที่สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้

          เราหวังว่าการเริ่มต้นเล็ก ๆ ของพวกเรา จะมีผลดีแผ่ขยายออกไปในสังคม และขออัลลอฮฺทรงตอบรับให้เป็นการงานที่หนักบนตราชูความดีในวันแห่งการตอบแทน

 

 

 

 

 

  •