Albumot

"Kruski ke jadam"

1999 godina 

Ovoj e mojot cetvrt a vtor samostalen album. Snimen e vo Sindej vo studioto na Tome Jovanov Temso. Pesnite mozat besplatno da se simnat od ovaa stranica

domemoj.mp3

 

kruskikejadam.mp3

 

donkajaposvrsija.mp3

 

Back to Home Page