Albumot

"Dve Solzi mi kapnaa"

Ovoj e mojot prv album zaedno so grupata "Opus" od Prilep Makedonija. Pesnite mozat besplatno da se simnat od ovaa stranica

1992 godina 


 

dvesolzmikapnaa.mp3

negubivremepomene.mp3

trikilabanani.mp3

Back to Home Page