Baleczky Emil


Эмиль Дмитриевич Балецкий -- Еміль Дмитрович Балецький

Емельянъ  Д.  Балецкій

1919--1981

 

 

 

Művei -- Сочинения

Nyelvtudomány -- Языкознание:

 

Szépirodalom -- Художественная литература:

 

Емельянъ Д. Балецкій: Вербный трепетъ.

(Ужгородъ: Типографія «Школьной Помощи», 1936.

[= Изданія газеты „Русскій Народный Голосъ”, Библіотека «Содружество» 2]. 16°. 45 р.)

 

 

 

Карпаторусскiй голосъ, 29 ноября 1941 г.

 (Фотография воспроизводится по книге:

Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). Випуск 6: Збірник пам'яті Кирила Галаса. Відповідальний редактор М. І. Сюсько. Ужгород: Ужгородський Національний Університет, 2002. — C. 442.)

 

 

Из сборника "12" (Ужгород, 1940)

 

 

 

Из сборника "Живая струя" (Мукачево, 1940)

 

 

 

Из сборника "Огоньки" (Ужгород, 1940)

 

Цвѣла сирень (Изъ цикла Синія дали)

(Карпаторусскій Голосъ, 31 декабря 1941 г.)

 

 

Беатриче

(Карпаторусскій Голосъ, 31 декабря 1941 г.)

Пѣсня голоднаго (1942)

 

М. Верешмарти: Воззваніе  (перевод с венгерского Э. Балецкого, 1940 г.)

 

 

 

Petőfi-versek Baleczky Emil fordításában -- Стихотворения Ш. Петефи
        в переводе Э. Балецкого

Ady-versek Baleczky Emil fordításában -- Стихотворения Э. Ади
         в переводе Э. Балецкого

 

 Прощаніе съ Анни (1942)

Празникъ въ Лазещинѣ (1943)

A maga lábán (Regénytöredék) (1943)

Baleczky-versek magyarul Sipos Gyula fordításában (1941)

Baleczky Emil Kalina c. verse Sáfáry László (1910-1943) fordításában (1940 körül/1985)

 

 Irodalomtudomány, kritika -- Литературоведение, критика:

Flat, ubi vult (1941)

Ljev Tolsztoj és hatása (1951)

A proletár művészet legkiválóbb képviselője (1951)

A szabadság dalnoka (1951)

 

 

 

Baleczky Emil emlékkonferencia

Budapest, 2007. május 23-24.

 A konferenciára megjelent:

 

 

Эмиль Балецкий, Литературное наследие. Под редакцией А. Золтана и М. Капраля. — Baleczky Emil, Irodalmi örökség. Szerkesztette Káprály Mihály és Zoltán András. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2007 (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 20). —178 p. (HU ISSN 1216-9986, ISBN 978-963-7336-63-8)

Letölthető/Скачать в формате pdf 

Recenziók/Рецензии

Bárányné Komári Erzsébet: Studia Russica 23 (2009) 319-327

Kiss Gy. Csaba: Magyar Nemzet 2007. július 25.Kiegészítések a fenti kötethez:

A kötet megjelenése után -- elsősorban Bárányné Komári Erzsébet levéltári kutatásainak köszönhetően -- előkerült még néhány ismeretlen, illetve csak utalásokból ismert vers és versfordítás, továbbá sikerült pontosítani a Szeptember végén c. Petőfi-vers orosz fordításának első megjelenését.

A kiegészítések letölthetők itt.

 

Visszhang:

1) A konferenciáról:

2) A kötetről:

 

A konferencia anyagai megjelentek itt: /Материалы конференции были опубликованы в издании: Studia Russica, t. XXIII, Budapest 2009, pp. 5-173.

 

 

 

Róla szóló irodalom -- Литература о нем