MATERIAL COMÚ I ASSEGURANÇA

Post date: 29/02/2012 19:50:01

EL CARÀCTER COL·LECTIU DEL MATERIAL utilitzat pels alumnes a classe és un acord del Consell Escolar i està recollit al Projecte Educatiu de Centre. Per tant el seu pagament és obligatori per a totes les famílies que han triat aquesta escola per als seus fills i filles. Els alumnes han d'estar al corrent del pagament per poder participar en les activitats, les sortides, i les festes,... subvencionades per l'AMPA.

Es paga una quota única per tot el curs i per cada alumne. Cal portar el comprovant de l'ingrés (on figuri el nom del nen o nena i el curs) a cada tutor/a el primer dia de classe.

CURS 2019-2020: QUOTES I PAGAMENT